Politsei kutsub taas relvi legaliseerima

232

  

Lõuna Politseiprefektuur alustab juba kolmandat korda (senini edukaks kujunenud) kampaaniat eraisikute käes olevate, kuid erinevatel põhjustel arvele võtmata tulirelvade legaliseerimiseks.

Isikud, kelle valduses on arvele võtmata tulirelv või kellel puudub olemas-olevale relvale kehtiv relvaluba, peaksid hilisemate pahanduste vältimiseks pöörduma Lõuna Politseiprefektuuri lubade talituse poole relva arvele võtmiseks või relvaloa saamiseks. Selleks ei ole vaja teha muud, kui leppida asukohajärgse lubade talituse töötajaga aeg kokku ja minna vastuvõtule relva üle andma, sanktsioone ei tasu sel perioodil karta.

29. novembrist 29. detsembrini kestva kampaania ajal saab registreerimata relva või aegunud relvaloa legaliseerimiseks pöörduda Lõuna Politseiprefektuuri lubade talitusse või küsida täpsemat infot telefonil 730 8838.

Relvad legaalseks, jõulud ohutuks!

Allen Leego,
Lõuna PP lubade talituse juhtivkonstaabel

Kino maale