Enapakkumisteade

182
  

Kambja Vallavalitsus TETATB:

Kambja Vallavalitsus müüb piiratud suulisel enampakkumisel Kambja vallamaja saalis 27. detsembril 2006.a kell 14.00. Kambja alevikus Männi tn 9-18 asuva korteriomandi, korteri üldpind, 62,9 m2 alghinnaga 400 000 krooni, osavõtutasu suurus on 200.- krooni, tagatisraha ei ole.

Enampakkumisel saavad osaleda noored lapsega pered (vanemate keskmine vanus alla 30 aasta). Pere üks liige peab olema vähemalt 10 aastat olnud Kambja valla elanik.

Enampakkumisel osalemise avaldus koos osalemisõigust tõendavate dokumentide koopiatega esitada Kambja Vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 27. detsembril 2006.a kell 12.

Täiendav info Kambja Vallavalitusest tel 741 6335.

Kino maale