12.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.08.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja valla üldplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Kambja valla üldplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

  

Kambja Vallavalitsus TETAB:

Kambja Vallavolikogu 30. XI 2006 otsusega nr 82 võeti vastu Kambja valla üldplaneering. Üldplaneeringu eesmärk on pikaajalise ruumilise arengu kavandamine vallas. Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Kambja Vallavalitsus, konsultant AS K&H (asukoht: Turu 45d Tartu), algataja ja kehtestaja on Kambja Vallavolikogu.

Kambja valla üldplaneeringu ja selle elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 18. XII 2006 kuni 15. I 2007 tööpäevadel Kambja vallamajas (Kesk 2 Kambja Tartumaa), Kuuste külaraamatukogus, Unipiha algkoolis ja Kammeri koolis ning valla kodulehel www.kambja.ee/ov/?am=info&id=129.

Valla üldplaneeringut tutvustav avalik arutelu toimub 3. I 2007.a kell 18.00 Kambja Põhikooli saalis. Üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 7.II 2007. a kell 18.00 Kambja Põhikooli saalis. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt avaliku väljapaneku aja jooksul Kambja Vallavalitsusele (Kesk 2 Kambja 62001 Tartumaa, e-post: vald@kambja.ee).

Loetumad