Ostetakse küttepuid

220

Unipiha algkool ostab saetud ja lõhutud küttepuid.

Helistada telefonidel 741 1838 (koolis), 741 1830 (kodus).

Koolijuhataja Eha Jakobson

Kino maale