13.9 C
Kambja
Pühapäev, 21.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivRiigihange ehitaja leidmiseks

Riigihange ehitaja leidmiseks

Esmaspäeval, 30. aprillil avati AS Emajõe Veevärgi poolt nii Eesti kui ka rahvusvahelistele ettevõtjatele riigihankena pakkumine nimega projekteerimis-ehitustöövõtt: Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajanduse projekt; Emajõe alamprojekt.

Hange on jagatud viide ossa:

Osa 1: Kallaste linna, Avinurme, Alatskivi, Vara ja Luunja valla vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Osa 2: Nõo, Tähtvere ja Puhja valla vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Osa 3: Ülenurme, Meeksi, Mäksa, Haaslava ja Kambja valla vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Osa 4: Elva linna, Rannu, Konguta ja Rõngu valla vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Osa 5: Tartu, Tabivere, Palamuse, Laeva ja Puurmani valla vee- ja kanalisatsioonirajatised.

Üks kõigile hankelepingu tingimustele vastav ettevõte või konsortsium võib pakkumise teha ka mitmele osale. Pakkumiskutse ja muid täiendavaid dokumente on võimalik välja võtta kuni 22. augustini 2007.a. See on ühtlasi ka tähtajaks, mil saab esitada pakkumist või taotlust. Pakkumised avatakse 22.08.2007. a kell 11.15. Parimaks pakkumiseks igale osale loetakse madalaima hinnaga kõikidele nõudmistele vastava ettevõtte/konsortsiumi pakkumist.

Ehitushindade kallinemisega seoses on AS Emajõe Veevärgiga seotud 22 omavalitsuse planeeritud tööde maksumus tõusnud 516,6 miljonilt kroonilt pea kaks ja pool korda kallimaks. Seetõttu otsustati Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK), AS Emajõe Veevärgi ning omavalitsuste pikkade ja keeruliste läbirääkimiste tulemusena konkreetselt selle projekti töömahtudes teha korrektsioone.

Esialgu on Emajõe-Võhandu projektist kõrvale jäänud järgmised asulad: Varamõisa (Vara vald), Ulvi (Avinurme vald), Pikknurme (Puurmani vald), Kärevere ja Siniküla (Laeva vald) ning Maarja küla (Tabivere vald). Teisalt projekteerimistööde käigus on nimetatud asulatele juba valmis tehtud tehnilised lahendused. Seetõttu on lihtsam leida teisi vahendeid planeeritud tööde ellu viimiseks, kuna iga asula puhul on tegemist osaga kogu valla terviksüsteemidest. Hea näitena võib tuua Varamõisa, mille vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks taotleti positiivse vastusega toetus KIK-lt.

Veel mõningate valdade asulatega on küsitavusi kanalisatsiooni väljaehitamise osas, aga tehniliste lahenduse otstarbekuse nimel jätkuvad arutelud leidmaks võimalikke kompromisse. Sellised asulad on Etsaste, Tamsa, Meeri (Nõo vald); Rahinge (Tähtvere vald); Võõpste (Mäksa vald); Kurepalu (Haaslava vald); Saadjärve, Vedu (Tartu vald).

Emajõe-Võhandu alamvesikonna veemajandusprojekt hõlmab kolme vee-ettevõtet – AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk. Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on AS Emajõe Veevärgi puhul pisut üle 28 miljoni eurot e 439,1 miljonit krooni ja isegi seoses ehitushindade kallinemisega see summa ei muutu. Ülejäänud projekti maksumusest on Eesti riigi ning selle institutsioonide ja kohalike omavalitsuste kanda. Täpsemad jaotusprotsendid, aga selguvad pärast riigihanke parimate tulemuste välja kuulutamist.

Lisainformatsioon:
Andres Aruhein
AS Emajõe Veevärk
juhuse liige
GSM: +372 508 8373
E-post: andres.aruhein@emajoevv.ee
www.emajoevv.ee

Pressiteate koostas:
Merilin Seepter
AS Emajõe Veevärk
Juhiabi-avalike suhete juht
Telefon/faks: +372 529 5317
E-post: merilin.seepter@emajoevv.ee

Loetumad