Volikogu 26. aprilli istungist

172
  

Kambja Vallavolikogu istung toimus 26. aprillil.

Volikogu võttis vastu otsused, millega kooskõlastati naabervalla Haaslava valla üldplaneering; kehtestati Kambja aleviku Pargi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering; omandati tasuta Kambja vallale Virulase külas asuvad kinnistud avalike teedena kasutamiseks ning kinnitati katastriüksuste sihtotstarbed.

Volikogu võttis vastu määruse, millega volitati Kambja Vallavalitsust tegema riigilõivuseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse organi toiminguid.

Õigusaktid on saadaval dokumendiregistris

Kino maale