Kokkuvõte ohutu tuletegemise ABC põhitõdedest

224

Kulu, kulu, kulu ja kuni 18000 krooni trahvi – nõnda need kevadpäevad Eestimaal algasidki. Et teie toimetamised oleksid seaduse raames ja ka naabritel poleks teile midagi halba öelda, kirjutaksin lahti kulupõletamist puudutava määruse muudatused ja võrdleksin neid senini kehtinud sätetega.

Käesoleva aasta 1. aprillist jõustusid keskkonnaministri määruses muudatused, millega keelustatakse kulu põletamine peale lume sulamist!!! Ja õige ka: head inimesed, lugupeetud looduse kroonid, peale meie maailma eksisteerib veel teisigi maailmu, kellede asukatel on samapalju õigust elule-olule, kui seda on meil!

Olgu siinkohal meenutatud, et eelmisel aastal võis tulekahju ennetamiseks kulu põletada (päise päeva ajal tuulevaikse ilmaga jne) esimese kahe nädala jooksul pärast lume sulamisist keltsalt.

Kulupõletamise asjus on pilt nüüd selge – mida ei tohi, seda ei tohi! Niitma ja kündma peame hakkama!

Kuidas toimida aga okste ja prahi põletamisega?

Küttekoldevälise tule tegemine

Jäätmete ning prahi põletamise ja lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemise koht objektil peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 meetri kaugusel metsast. Pärast jäätmete ning prahi põletamist ja lõkke või muu tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla, liivaga katmise teel.

Tuleb arvestada tuule tugevust (kuni 1,5 m/s) ja suunda. Lõkkease tuleb ümbritseda mittesüttiva pinnasega. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega – veeämbrid jms hoidke läheduses.

Mitte mingil juhul ei tohi jätta põlevat lõket järelevalveta!

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks algust kulupõleng. Samuti tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks sinu üleaedset ja liiklust.

Ohutusnõuded grillimisel

Tahkkütusel töötav teisaldatav grillahi või muu samalaadne seadis ning kala- või lihatoodete suitsuahi peavad asuma mistahes ehitisest vähemalt 5 meetri kaugusel. Ahju juures peaksid viibima pidevalt, sest muidu kõrvetad vorstid ära, kuid kõige hullem on see, et põletad midagi maha. Soovitan jälgida tuule kiirust ja suunda, sest sädemed lenduvad tuulega kaugele. Kui ise oled grillimisest juba väsinud, siis pane puhanum mees seda tänuväärset tööd jätkama!

Pärast grillimise lõpetamist kustuta veega allesjäänud kütus või lase sellel põleda lõpuni.

Sa olid tubli, su päev möödus sisukalt, soovin sulle kõike head!

Valla päästekorraldaja

Jüri Toomiste, kes on kuuldel telefonil 5394 3164

Kino maale
EelmineTeadmiseks Kambja kooli uute aabitsalaste vanemaile: kool palub esitada avalduse
JärgmineSuitsuandur päästab elu ja säästab kodu!