Noortelaagri tuusikute pakkumine

167

2007. aasta suvel on võimalik saada kuus tuusikut Veski Noortelaagrisse Otepääl. Tuusikut võivad taotleda kõik 7…16- aastased Kambja valla noored.

Laagripäevad on 25. juunist kuni 4. juulini. Tuusikute maksumus kaetakse Eesti Noorsootöö Keskuse ja Kambja Vallavalitsuse poolt, lapsevanemad maksma ei pea.

Palume soovijatel teatada endast Kambja vallavalitsusse (tel. 741 6205) või kooli 21. maiks 2007.

Ootame huvilisi!

Sotsiaalnõunik Heli Jaamets

Kino maale