13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPlaneeringuteated

Planeeringuteated

  

Ühe vastu võetud ning nelja algatatud planeeringu info.

Kambja Vallavalitsuse 11. V 2007 korraldusega nr 537 võeti vastu Kambja vallas Reolasoo külas Laine maaüksuse detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek on 28. V – 11. VI 2007 Kambja vallamajas Kesk 2 Kambjas.

Kambja Vallavalitsuse 05. I 2007 korraldusega nr 405 algatati Kambja alevikus Parve maaüksusel detailplaneering pindalaga 13,32 ha, sinna väikeelamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine, kruntidele ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine ning lahenduste andmine vajalike tänavate ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 22. II 2007 korraldusega nr 450 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja vallas Sulu külas Uue-Järve maaüksuse detailplaneeringut muutev detailplaneering pindalaga 5 ha, maa kasutamise sihtotstarbe osaline muutmine, kinnistule väikeelamumaa kasutamise otstarbega hoonestusala määramine, hoonestusalale ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine ning lahenduste andmine tee ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 05. IV 2007 korraldusega nr 498 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja vallas Virulase külas Lombi 2 maaüksusel pindalaga 6,6 ha maa sihtotstarbe osaline muutmine, kinnistule kahe väikeelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi moodustamine, kruntidele ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine ning lahenduste andmine vajalike teede ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Kambja Vallavalitsuse 03. V 2007 korraldusega nr 526 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja vallas Virulase külas Hardy maaüksusel pindalaga 2,7 ha maa kasutamise sihtotstarbe osaline muutmine, kinnistule kahe väikeelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi moodustamine, kruntidele ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine ning lahenduste andmine kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks.

Vt: Planeeringud

Kambja Vallavalitsus
Majandus- ja maakorraldusosakond

Loetumad