27.9 C
Kambja
Pühapäev, 26.06.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEmadepäeval ´Vanemuises¡

Emadepäeval ´Vanemuises¡

Tartu Maanaiste Liidu juhatuse detsembrikuu istungil 2007. aasta tööplaani arutades tuli mõte algatada üks tore traditsioon ja hakata tähistama Tartumaal emadepäeva, kus selgitatakse välja ka pereema, kes saaks tiitli „Tartumaa aasta ema”. Juhatuse liikmete vahel jaotati ülesanded, ürituse eestvedajaks ja koordinaatoriks määrati Elle Ott Aarike Naisseltsist.

Tänu kauaaegsele meeldivale koostööle Valli ja Vaido Vidiliga valmisid ilusad kutsed ning koos Tartu Omavalitsuse Liidu, Tartu Maavalitsuse, maakonna naisseltside ja kohalike omavalitsustega selgitati välja pered, keda üritusele kutsuda. Kontsertprogrammi aitas kokku panna ja pidas läbirääkimisi teater Vanemuisega Mall Türk.

Emadepäeva tähistamise mõte sai teoks 13. mail, kui “Vanemuise” väikesesse majja olid üle Tartumaa kokku tulnud paljud emad peredega. Üllatusena ootasid kõiki osalejaid pisikesed maiuspalad toolidel.

Kontserti juhtima oli palutud Merle Jalakas ja Alo Kurvits “Vanemuisest”. Avasõnad ütles Tartu Maanaiste Liidu juhatuse esinaine Urve Kaasik, kes meenutas lühidalt esimest emadepäeva Eestis: „Esimene emadepäeva koosviibimine toimus suuresti tänu kirjanik Helmi Mäelole ja see peeti 1922.aastal Elva lähedal Uderna koolimajas.”

H. Mäelo on oma mälestustes kirjutanud: „See oli katseks, kas sellise päeva korraldamine sobib eestlase tagasihoidlikule iseloomule. Kuid üllatuslikult avanevad inimeste peidetud tunded ja nähtub tahe neid üksteisega jagada. 1923.aastal korraldati emadepäeva juba enam kui paarikümnes naisorganisatsioonis. Alates 1924.aastast alustas Naiste Karsklusliit juba suurejoonelist ettevalmistust üleriigiliseks emadepäevaks. Nii kandus emadepäev koolidesse, kirikutesse ja kristlikesse organisatsioonidesse. Hilisemail aastail helisesid kell seitse hommikul kirikukellad, seejärel mängisid orkestrid eri linnaosades muusikapala „Ema süda”. Samal ajal heisati ka lipud. Emadepäev kujunes vabariigi aastapäeva kõrval teiseks suureks rahvapeoks.”

“Vanemusesse” oli kokkutulnuid tervitama tulnud Tartumaa maavanem proua Esta Tamm ja härra Jaan Õunapuu, kel mõlemal jätkus ilusaid sooje sõnu nii emadele, vanaemadele kui ka vanavanaemadele. Kontserti aitasid sisustada Lähte naiskoor (dirigent Mall Türk), Rannu kõhutantsurühm ADARA, Lähte naisrahvatantsurühm, Rannu naisansambel “Astra” (juhendaja Kristel Korgi), Kambja naisrahvatantsurühm “Vikertiimer” (juhendaja Heljo-Made Ruul), Luunja kergemuusikakoor (dirigent Valli Ilvik), Puhja neidude rahvatantsurühm (juhendaja Vaike Podar), Puhja laste balletitrupp „Sinilind” (juhendaja Katrin Hommik), noored solistid Kätriin Kuiv Laevast ja Marili Gross Ülenurmelt. Peo kulminatsiooniks kujuneski ema-tütre duett Marili ja Karin Grossi esituses.

Tänusõnad esinejatele ja külalistele ütles ürituse üks algatajatest Elle Ott, kes luges ette värsiread raamatust „Sinule, ema”, mille olid temale emadepäevaks kinkinud ta tütred.

Siiras tänu Tartu Omavalitsuse Liidule, Ülenurme, Mäksa, Luunja, Laeva, Konguta, Kambja, Nõo, Puhja, Rannu, Tartu, Võnnu vallavalitsusele! Tänu aiandile JARDIN, kes aitas kaunistada meie saali lilledega.

Meeli liigutav oli pärast kontserti kuulda osavõtjatelt tänusõnu toreda peopäeva eest. Aitäh kõigile, kes üritusel osalesid! Usume, et TML-i algatus jääb püsima ja muutub kauniks traditsiooniks. Kohtumiseni 10.mail 2008.aastal, mil pärjatakse esimene Tartumaa ema.

Tänutundega

Tartu Maanaiste Liidu juhatuse nimel Elle Ott

Loetumad