Jõuame liikluskeerisest kõik elusana koju!

249

Jaanilõketest ei tohiks süttida leinaküünlad. Foto: Peeter Ruuge

  

Eestis valitsevat liikluskultuuritust on juba võrreldud meie teedel ja tänavatel toimuva surmaralliga. Sellist olukorda hindavad inimesed ühe suurema turvalisuse riskina meie riigis, sest liikluses osaleme paratamatult meie kõik – kas sõidukijuhina, mootorratturina, rollerijuhina, jalgratturina või jalakäijana.

Hoolimata võimalusest saada suur rahatrahv ja jääda kuudeks ilma juhtimisõigusest, istuvad inimesed endiselt joobnuna autorooli või kihutavad arutult, muutudes seega nii endale kui kaasliiklejatele ohtlikuks. Hoolimatult arvatakse, et “minuga ei juhtu midagi”. Aga teistega?

Iga suve algul on politsei teinud pikka selgitustööd, et suvisel pidude- ja erinevate ürituste rohkel ajal tuleb olla liikluses mõistlik ja ettevaatlik. Erandiks pole ka tänavune aasta ning Lõuna Politseiprefektuur on kuulutanud juunikuu liikluskuuks, kus liikluses toimuvale pööratakse veel suuremat tähelepanu kui seni. Erilise tähelepanu alla võetakse piirkiiruse ületajad, joobes juhid ja turvavarustuse mittekasutajad.

Kiirusta aeglaselt!

Juba 24. mail alustas prefektuuri liiklustalitus uudse töövõttena avalikustatud kiirusemõõtmist kohtades, mis valiti välja liiklusõnnetuste statistilise analüüsi põhjal. Igas maakonnas on olemas maanteedel omad ohtlikumad lõigud, kus kiiruseületamisest põhjustatud liiklusõnnetusi juhtub rohkem kui mujal. Politsei loodab avalikustatud kiirusemõõtmisega suurendada autojuhtide ettevaatlikkust ja tähelepanelikkust ning vähendada seega liiklusõnnetuste arvu. Sellise töövormi kasutuselevõtmise tõi kaasa tõsiasi, et lubatud piirkiiruse ületajate arv on aasta-aastalt kasvanud ning sagenenud on nn “ühe sõiduki õnnetused”. Nende õnnetuste põhjuseks on valdavalt mittesobiv sõidukiirus. Keegi kihutajatest nagu ei viitsiga mõelda lihtsale elutarkusele, et parem on jõuda sihtpunkti aeglasemalt, kui sinna mitte üldse jõuda.

Ohja liiklushuligaane!

Alates juunikuust pakub Lõuna Politseiprefektuur kõigile liiklejatele võimaluse osaleda ise liikluse turvalisemaks muutmisel läbi avatava liiklusliini.

Liiklusliini numbrile 14900 oodatakse teateid eelkõige selliste rikkumiste kohta, mis politsei otsest sekkumist ei vaja (ohtlikud manöövrid, punase tule alt läbi sõitmine, liikluseeskirjade rikkumine ülekäiguradadel vms). Liiklusliinile tulnud teate põhjal võetakse liikluseeskirju rikkunud auto valdajaga telefonitsi ühendust ning talle antakse teada, et tema poolt toime pandud rikkumist on märgatud. Seejärel kantakse rikkumine ka politsei andmebaasi. Politsei liiklusliin on uus vorm politsei „pehmeks” suhtlemiseks liikluses esinevate õigusrikkumiste ja muude häirivate tegurite põhjustajatega. Liiklusliiniga loodab politsei lahendada suure hulga vähemohtlikke liiklusrikkumisi, pakkudes rikkujatele alternatiivi menetluse ja karistuse kõrval.

Takista purjus liiklejaid!

Tulemas on Võidupüha ja jaanipäev. Politsei varasemad kogemused näitavad, et kahjuks pööratakse pidutsedes väga harva tähelepanu vääriti käituvate kaaskodanike korralekutsumiseks. Paljud joobes juhtide süü tõttu juhtunud liiklusõnnetused võinuksid olemata olla, kui sellise roolikeeraja kaaslased oleks õigel ajal vahele astunud. Kui näete, et autoga läheb sõitma purjus inimene, peaksite sellest kiiresti teatama politsei tasuta telefonil 110 või liiklusliinile.

Eriti ohtlikud on noored alkoholijoobes sõidukijuhid. Teeme kõik selleks, et nad autorooli ei satuks – ei tavalistel päevadel ega pühade ajal.

Tähelepanu noortele!

Alaealiste poolt toime pandud liiklus-väärtegude arv on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Lõuna-Eesti maakondades on rooli tagant tabatud alkoholijoobes noorukite hulk kasvanud peaaegu kaks korda. 2006. aastal kasvas laste liiklusväärtegude arv eelmise aastaga võrreldes koguni 65 protsenti ning neid registreeriti kokku üle 1900 juhtumi. Enam kui kolmandiku nendest väärtegudest teenisid lapsed lubadeta autojuhtimise eest. Noorte liikluseeskirjade rikkumiste arv jalgratturina, mopeedi- või rollerijuhina ning jalakäijana on kasvanud üle kahe korra.

Meil kõigil on võimalik anda oma panus selleks, et politsei võiks pärast jaanipäeva avalikkusele teatada, et need päevad möödusid liikluses rahulikult. Liiklusohutus sünnib meie endi õigest käitumisest.

Jõuame kõik elusana koju!!!

Raivo Kiuru,
konstaabel

Kino maale
EelmineEakad sünnipäevalapsed Kambja vallas
JärgmineKambja järvejooks oli tänavu juubelihõnguline