Eakad sünnipäevalapsed Kambja vallas

230

10.07 Aino Allas Kõrkküla 89.

18.07 Aksel-Reinhold Kaldvee Vana- Kuuste 89.

12.07 Linda Kont Kodijärve 85.

01.07 Olga Juus Rebase 84.

09.07 Kaarina Kärkkänen Mäeküla 83.

10.07 Elvi Polikarpus Vana-Kuuste 83.

10.07 Anna Loiku Aarike HK 81.

20.07 Kalju Aadusoo Kavandu 81.

21.07 Silvia Lepp Kambja 75.

30.07 Lidija Altement Vana-Kuuste 75.

07.07 Ludmilla Bogolepova Rebase 70.

12.07 Elsa Teppan Sirvaku 70.

22.07 Helju Ird Kambja 70.

23.07 Aino Sell Lalli 70.

29.07 Hilma Karv Kavandu 70.

30.07 Liisa Prill Aakaru 70.

16.07 Eleonora Krestnikova Lalli 60.

Kuis lõunapäike iluga pann`d roosilille põlema!
Ja vili lookas palaval löönd längu lõunapäikse all.

Ja palava käes peab ta ka ükskord valmis küpsema!
Jah, soojust ahmib loomurind

ja eluks muutub mullapind!

Juhan Liiv


Parimad ja palavad tervitused ning õnnesoovid Kambja vallavolikogult ja vallavalitsuselt kõikidele juulikuu sünnipäevalastele!

Kino maale