23.9 C
Kambja
Pühapäev, 26.06.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade Kambja vallavolikogu istungitel arutatust

Ülevaade Kambja vallavolikogu istungitel arutatust

  

Kambja vallavolikogu suvised istungid toimusid 26. juulil ja 9. augustil.

 • Arengukava aastateks 2007-2016 projekt;
 • Detailplaneeringu kehtestamine;
 • Vallavara ostmine
 • Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
 • Vastus Riigikontrollile

Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016 projekti heakskiitmine ja suunamine avalikustamisele

Vallavolikogu otsustas kiita heaks Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016 projekt ja esitada see avalikule väljapanekule.

Volikogu määras avaliku väljapaneku kestuseks 13. august kuni 3. september 2007. a ja avaliku väljapaneku kohtadeks vallakantselei, Kambja valla veebileht ning Kambja ja Kuuste külaraamatukogud.

Detailplaneeringu kehtestamine

Vallavolikogu otsustas kehtestada Reolasoo külas Laine maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu vastavalt lisale, millega saab soovi korral tutvuda vallakantseleis.

Vallavara ostmine

Vallavanem Ivar Tedrema informeeris vallavolikogu liikmeid, et sõiduauto Niva, mida autojuht-sotsiaaltöötaja Guido Leib senini kasutas eakaile inimestele valla-poolsete sotsiaalteenuste kättesaadavaks tegemisel, on amortiseerunud ja selle remontimine ei ole majanduslikult otstarbekas. Vallavanema hinnangul on seetõttu hädavajalik uue auto muretsemine, et jätkuks eakaile sotsiaalabi osutamine.

Vallavolikogu otsustas lubada vallavalitsusel võtta viieks aastaks kasutusrendile sõiduauto Hundai Tucson piirhinnaga 310 000 krooni ja sõlmida selleks leping Ühisliising AS-ga.

Otsus jõustus 27. juulil 2007 ja alates augustikuust on Guido Leib teinud tööd uue sotsiaalteenuste autoga.

Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

Vallavolikogu otsustas kinnitada Mäekülas asuva Mägiste kinnistu (registriosa 900904) katastritunnusega 28203:005: 0190 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Mägiste kü pindalaga 5,89 ha – maatulundusmaa;

 • Lagendiku kü pindalaga 8528 m2 – maatulundusmaa.

Vallavolikogu otsustas kinnitada Sulu külas asuva Jupri kinnistu (registriosa 431704) katastritunnusega 28201:001: 0003 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Jupri kü – maatulundusmaa;

 • Pärna kü – maatulundusmaa;

 • Nõlva mü – maatulundusmaa;

 • Kasekese mü – maatulundusmaa.

Vallavolikogu otsustas kinnitada Virulase külas asuvate kinnistute piiride korrigeerimisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Virulane 5 kü (registriosa nr 1018704) pindalaga 2003 m2 – aiandus- ja suvilakruntide maa;

 • Virulane 6 kü (registriosa nr 921004) pindalaga 1819 m2 – aiandus- ja suvilakruntide maa.

Vastus Riigikontrollile

Vallavolikogu istungil tutvuti Riigikontrolli poolt esitatud auditi tulemustega, milles Kambja valda puudutasid vaid üksikud märkused. Vallavolikogu liikmed kujundasid arutelul seisukoha, kuidas vastata Riigikontrollilt laekunud tähelepanekutele.

Riigikontroll korraldas selle aasta esimesel poolel valitsemis- ja haldamiskulude osas auditeerimise kolmekümnes omavalitsuses, sealhulgas Kambja vallas.

Toivo Ärtis

Loetumad