Parve detailplaneeringut tutvustav arutelu

194
  

Kambja alevikus asuva Parve kinnistute ning lähiümbruse detailplaneeringute lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav arutelu toimub 03. detsembril 2007.a kell 18.00 Kambja vallamaja saalis.

Kino maale