Naiste vabatahtlik tegevus on riigile vajalik

315

Tänavusel Eesti, Läti ja Leedu maanaiste kokkusaamisel oli arutelude keskmes naiste lobitöö. Eesti naisliikumist ja maanaiste tegutsemist tutvustava ettekande tegi Elle Ott, kes kuulub Aarike naisseltsi esindajana Tartu maanaiste liidu juhatusse.

Elle Ott tõdes, et vabatahtlik tegevus, mida maanaised edendavad, on riigile vajalik: maanaiste organisatsioonide kaudu on võimalik teha lobitööd, et teadvustada maanaiste ja nende perede vajadusi, kuid ka saavutusi.

Tartu maanaiste liit, üks paljudest Eestis toimivatest naisorganisatsioonidest, moodustati 18. novembril 1993. aastal, et ühendada maanaisi, teadvustada nende probleeme ja kaitsta maanaiste õigusi ja huve. Kambja vallast kuuluvad Tartu maanaise liitu Aarike naisselts ja Kambja naisselts Tilde.

„Meie organisatsioon on mitmepalgeline nagu kogu meie tegevus,“ kirjeldas Elle Ott Kaunase foorumil Tartu maanaiste liitu esitledes. „Kõik meie liikmesseltsid on milleski sarnased, erinedes samas üksteisest oma huvide ja eelistuste ning nende elluviimiseks valitud tee poolest. Eesmärk on aga kõigil üks – muuta endi ja teiste elu huvitavamaks, paremaks, mitmekesisemaks.“

Tartu maanaiste liitu, mis tuleval aastal tähistab oma 15. sünnipäeva, kuulub praegu 27 naisseltsi. Inimeste vaba tahe toob neid kokku õhtuti pärast päevatööd või puhkepäeviti, et koos midagi korraldada, õppida, end arendada igapäevaeluga toimetulekuks.

„Seltside liidrid veavad vankrit, mis on raske, kuid huvitav,“ nentis Elle Ott. „Keegi ei nurise, et mulle ei maksta selle eest. Nendele on tasuks tänu tehtu eest, hea sõna seltsi liikmete poolt ja külarahva tunnustus. Mida aeg edasi, seda enam kohalikud omavalitsused on hakanud märkama ja hindama maanaiste ettevõtmisi.“

Kambja naisseltsi Tilde esindajatena viibisid 20. ja 21. oktoobril Leedu linnas Kaunases Balti maanaiste kokkusaamisel Malle Kortspärn, Tiia Zeigo ja Taima Tilga.

Pärast konverentsi põhiettekannete ärakuulamist jagunesid kolme riigi maanaised töögruppidesse, et käsitleda süvitsi vabatahtliku tegevuse – moodsalt öeldes lobitöö – erinevaid tahke.

Kokkutulnud viidi muljeterohketele väljasõitudele turismitallu ja käsitöökotta. Meeldejääv oli rahvusõhtu raekoja kindluses.

Järgmisel aasta sügisel on Baltimaade maanaiste konverentsi Eestis korraldajaks taas Tartu Maanaiste Liit.

Toivo Ärtis

Kino maale
EelmineVürtsitüdrukud ja naeruterapeut eakate keskel
JärgmineVikertiimer on viis aastat tublisti tantsu keerutanud