¥Kolmas sammas´ – kasulik nii täna kui homme

231

Säästmisega kaasnevad soodustused

Arenenud riikide elanikkonna vananemine on tõsiasi ning ka Eestil ei ole sellest pääsu.

Isegi praegune suur sündivus ei peata meil kõrgemaealiste põlvkonna osakaalu suurenemist. Seega töölkäijate osakaal ühiskonnas kahaneb ning edaspidi on riigil vähem raha pensionide maksmiseks. Selliste demograafiliste arengute puhul on täiesti loomulik, et igaüks paneb enda tulevase pensionipõlve tarbeks midagi kõrvale.

Eestis on läbi viidud pensionireform, mille eesmärgiks on innustada inimesi pensioniks ise raha koguma. Eesti riik on hästi mõistnud elanikkonna vananemisest tulenevaid karisid vanaduspuhkuse finantseerimisel. Positiivse tulemusena on meie 650 000 töötavast inimesest II samba ehk kogumispensioniga liitunuid 553 000.

Riigipensionit saavate ning ühtlasi II sambaga liitunute sissetulek ulatub vanaduspuhkusele jäädes siiski vaid 40 protsendini viimasest palgast. Sobivaks tasemeks on SEB Eesti Ühispanga hinnangul 75 protsenti, mis lubaks pensionäril elatustaseme säilitamist enam-vähem harjunud tasemel.

Kõrgem pension on võimalik

Üheks võimaluseks säilitada senised tarbimisharjumused on vabatahtlik kogumispension ehk III sammas. Sellega liitunuid on 122 000 ehk vaid ligikaudu viiendik töötavatest inimestest.

III sambaga liitumist tasub kaaluda, kuna riik pakub sinna investeerinud inimestele maksusoodustusi. III sambasse paigutatud summa saab nimelt kalendriaasta tuludest maha arvata. Ehk teisisõnu, investeeringu arvelt tagastab riik tulumaksu tingimusel, et investeeritav summa ei ületa 15 protsenti inimese kalendriaasta tuludest.

Seega on igati mõistlik paigutada kolmandasse sambasse veel sel aastal kuni 15 protsenti sissetulekutest. Seeläbi on võimalik järgmise tuludeklaratsiooniga investeeringult tagasi saada 22 protsenti ehk praeguse tulumaksumäära võrra.

Nagu öeldud, on vanaduspõlve kindlustamiseks hea hakata varakult III sambasse raha koguma, et tagada pensionieas vääriline sissetulek. Mida peavad tegema aga inimesed, kelle pensionipõli ei ole enam aastakümnete kaugusel?

Tegelikult on vabatahtlik pensionifond tulus maksusoodustustega investeerimisvõimalus ja seda isegi 50- või 55-aastastele. Nimelt võib iga üle 55-aastane isik temale kuuluvad III samba pensionifondi osakud maha müüa tulumaksu soodusmääraga 10 protsenti tingimusel, et need osakud on talle kuulunud viis aastat.

Juba täna tuleb hakata mõtlema sellele, et igaüks meist peab tulevikus hakkama saama ja ainuke viis seda saavutada on mitte läbi meeletu tarbimise – nagu täna kombeks – vaid läbi tasakaaluka finantsplaneerimise. Pensionisüsteem pakub selleks Eestis päris häid võimalusi.

Signe Laht,
SEB Eesti Ühispanga
Tartu kontori investeerimisnõustaja

Kino maale