Pühakirjatunnid Kodijärve hooldekodus

193

Eeskujulik koostöö: Kambja koguduse õpetaja Kristjan Luhamets on pühakirja tõdede selgitajana hinnatud ja oodatud külaline Kodijärve hooldekodus.

  

„… ja mina usun kõigeväelisse taevasse isasse,“ kuuldus koorislugemist Kodijärve hooldekodu söögisaalist, kui sisenesin.

Kambja kiriku õpetaja Kristjan Luhamets oli hoolealustele taas külla tulnud, et selgitada pühakirja tõdesid.

Laul tuleb hästi välja, sest kuulajate seas on häid viisipidajaid. Paljud on olnud kirikuskäijad ka enne hooldekodusse asumist.

Seega tahan öelda: hoolealused on palju distsiplineeritumad, kui suurtes kirikutes käijad. Nad ei sebi alatasa ringi, ei köhi, tuku ega peereta. Tasuks eeskujuks võtta.

Oleme väga tänulikud Kambja kirikuõpetajale ja ootame teda jälle.

Linda Sults

Kino maale