Tänu

188

Täname Kambja pereklubi meeldivalt üllatava ja innustust pakkuva jõulukingi eest.

Jätkuvalt töölusti ja kordaminekuid.

Katriin ja Külli Altement

Toimetuselt: Jõulude eel valis pereklubi aktiivse ja hea lapse tunnustuspreemia (1000 kr) saajaks Katriini.

Kino maale