Kambja valla teenetemärgi pälvis Voldemar Org

169
Pilt: Passipildil Voldemar Org, mustvalge

Voldemar Org. Repro.

Kambja valla teenetemärgi laureaadiks valiti tänasel vallavolikogu istungil Voldemar Org. Orule teenetemärgi andmise poolt oli kaheksa volikogu liiget. Neli liiget andis hääle Madis Linnamäe poolt; üks liige Anne Välja poolt ning üks volinik andis hääle kõigile st tema sedel oli tühi. Kohal oli 14 volikogu liiget.

Voldemar Org esitati valla teenetemärgi nominendiks volikogu esimehe Mati Luige poolt.

Võrumaal sündinud Voldemar Org lõpetas 1947. a. Antsla Põllumajandustehnikumi agronoomi diplomiga. Alates 1953. aastast asus Voldemar Org tööle Kambja-mail.

Voldemari töökaaslased ja alluvad on rääkinud, et temast õhkus inimlikkust ja austust iga töölise vastu. Ta püüdis lahendada kõik küsimused, nii head kui halvad, positiivselt ja nii, et töö saaks tehtud. Oli ränka tööd ja muret, aga ka ühiseid toredaid ettevõtmisi oma kollektiiviga. Nääri- ja lõikuspidudel oli alati pilli ja lauluga kohal juhataja Oru Volli (nii kutsub rahvas). Samuti oli Volli mees, keda kutsuti austusega igasse perre lõunale või tassile teele, kuid ka sünnipäevadele.

Voldemar Org töötas Kambja maadel 38 aastat, sellest Paali osakonna juhatajana 17 aastat. Pärast Paali ja Parve osakondade ühendamist töötas agronoomina kuni vanaduspensionile jäämiseni 1991. a aprillis.

Kino maale