12.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.08.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivAvalik pöördumine keskkonnaministri poole seoses kavandatava reformikavaga RMK-s - Riigimetsas

Avalik pöördumine keskkonnaministri poole seoses kavandatava reformikavaga RMK-s – Riigimetsas

15.veebruaril 2008.a.

Eelnevatel aastatel RMK süsteemis läbiviidud reformi eesmärgiks oli keskkonnaressursside säästlik kasutamine. Riigimetsade majandamise korraldamine on seni suhteliselt hästi läbipõimunud kohalike omavalitsuste tegevusega – töökohtade stabiilsus, elanikkonna küttepuude varustamine, korrastatud metsateede võrk, praktilise loodushariduse õpetamine kohalikes koolides jne.

Praegu kavandatava reformi elluviimisel väheneb oluliselt kontroll riigimetsade majandamise üle. Arusaamatuks jääb, kuidas saavad 4-5 metsnikku hakkama näiteks Tartumaal asuvate riigimetsade haldamisega. Ilmselt üle jõu käivaks jääb ühele RMK töötajale pandud nii suur töömaht. Kuidas lahendatakse reformi käigus ühiste või puutepunktidega infrastruktuuri objektide kasutamine (teed, kuivendusobjektid jms.)? Kas kohalikes koolides lõpetatakse praktilise loodushariduse andmine (loodusklassid, metsapäevad jms.)?

Tartumaa Omavalitsuste Liit ei väida, et RMK reformi pole vaja, küll aga ei poolda ilma avaliku aruteluta tehtavaid otsuseid, mis ei ole vastavuses Eestimaa ja tema elanike ootustega. Lähtudes eelpooltoodust teeme järgmised ettepanekud:

  1. Riigimetsade majandamisel ja nendes teostataval järelevalvel peab säilima oskuslik järjepidevus.

  2. Reformid riigile kuuluvas metsas peavad toetama maapiirkondade regionaalset arengut, mitte vähendades tööhõivet.

  3. Peatada RMK reformimine sellisel kujul, mis lõhub maaelu arengut kiirustava ja analüüsimata reformiga.

  4. Reformi ettevalmistamine ja kulg tuleb avalikustada – mets on meie rahva ühine rikkus.

  5. RMK metskondade keskuste võõrandamisel reformi käigus tuleks eelistada kohalike omavalitsuste põhjendatud huve võõrandatava vara edasisel kasutamisel

Teeme ettepaneku riigi vaba (riiklikes huvides mittevajaliku) metsamaa andmiseks kohalike omavalitsuste omandisse.

Tartumaa Alatskivi valla, Elva linna, Haaslava valla, Kallaste linna, Kambja valla, Konguta valla, Laeva valla, Luunja valla, Meeksi valla, Mäksa valla, Nõo valla, Peipsiääre valla, Piirissaare valla, Puhja valla, Rannu valla, Rõngu valla, Tartu valla, Tähtvere valla, Vara valla, Võnnu valla ja Ülenurme valla nimel

Aivar Soop
Tartumaa Omavalitsuste Liidu
Juhatuse esimees

Loetumad