Kambja järve saneerimisprojekti arutelu

176

Kambja järve saneerimisprojekti tutvustav arutelu toimub 27.02.2008 Kambja Vallavalitsuses kell 16.00.

Kino maale