Kulu põletamine on keelatud, lõkete tegemisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid

175

Ära põleta kulu! Lõket tee hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast vähemalt 30 meetri kaugusel! Ära suitsuta lõkkesuitsuga elamuid!

Päästeamet tuletab taas meelde, et kulu põletamine on keelatud ning lõkete tegemisel tuleb hoolikalt täita vastavaid tuleohutusnõudeid.

Lõkete tegemine pole lubatud, kui tuule kiirus on suurem kui 1,5 m/s-is. Ka tuleb meeles pidada, et lõkke tegemiseks peab koht olema ettevalmistatud: ümbritsetud mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi).

Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega. Tule tegemisel tuleb tagada ohutud vahemaad hooneteni ja metsani; lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast vähemalt 30 meetri kaugusel. Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jätta järelevalveta. Käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (nt: tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust.

Päästeteenistus paneb inimestele südamele, et lahtise tule tegemine väljaspool hooneid on samuti seotud riskidega, ning selle tagajärjel on inimesed kaotanud elu ning vara. Seetõttu palume inimestel jälgida, et ka nende naabrid peaksid kinni kulu põletamise keelust ning täidaksid lõkete tegemisel vajalikke tuleohutusnõudeid.

Infot vastavate nõuete kohta saab päästeteenistuse kodulehelt www.rescue.ee ja päästeala infotelefonilt 1524. Samuti palume jälgida ka kohalike omavalitsuste vastavasisulisi teateid.

Päästeteenistus ja keskkonnainspektsioon teevad regulaarselt kontrollreide. Kulu põletamise keelust üleastujaid võib oodata rahatrahv kuni 18 000 krooni füüsilisele isikule ning kuni 50 000 juriidilisele isikule. Kulupõlengu põhjustaja tasub ka tekitatud keskkonnakahju. Tuleohutusnõuete rikkumine lõkete tegemisel võib tuua kaasa kuni 12 000 krooni suuruse trahvi.

Möödunud aastal registreeriti ligi 2000 kulupõlengut, nendes hukkus üks inimene ning süttis 40 hoonet.

Sel aastal on registreeritud 141 väljakutset metsa ja maastiku põlengutele. Tuleoht Eesti looduses suureneb iga päevaga.

Päästeamet

Kino maale