Kambja järve saneerimisprojekti KMH aruande avalikustamine

219

Täiendatud

Pilt:

Kambja Vallavalitsus teatab Kambja järve saneerimisprojekti keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamisest. Kavandatud tegevuse eesmärgiks on järve ökoseisundi parandamine. Järve saneerimisel on arendajaks, samuti KMH korraldajaks Kambja vallavalitsus (Kesk 2, Kambja, 62034 Tartumaa). KMH viis läbi ekspertgrupp Arvo Järveti (KMH litsents 0057) juhtimisel.

KMH aruandega on võimalik tutvuda vallavalitsuse ruumides ning veebilehel www.kambja.ee alates 07.04.2008 kuni 23.04.2008.a. KMH aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 23.04.2008. KMH aruande avalik arutelu toimub 28.04.2008 kell 17.00 Kambja Vallavalitsuses

Kino maale