LEADER strateegia arutelu

168

Tartumaa Arendusseltsi strateegia tutvustamine ja avalik arutelu toimub 29. aprillil kell 10 kuni 13 Raadimõisa hotellis.

Kino maale