Tänusõnad

155

Unipiha Algkool tänab talunik Aarne Moosest tasuta küttepuude üleandmise eest koolile ja Tarvo Sööti aktiivse osalemise eest EL Comeniuse projektis.

Kool tänab ka kõiki lapsevanemaid meeldiva koostöö eest 2007./08. õa.

Kino maale