Teotahteline Terje Rüütel – Tartumaa aasta õpetaja

236

Pilt:

Õnn Kaasa: Kambja lasteaia 45. sünnipäeva peol sai Terje Rüütel tervitusi Rein Härmojalt, kes peagi muutus ka ise lasteaed-põhikooli juhiks. Foto: Heigo Mägi

  

Kambja lasteaia Mesimumm juhataja Terje Rüütel kuulub nende viieteistkümne õpetaja hulka, kes pälvisid sel korral Tartumaa aasta õpetaja nimetuse.

Maavalitsuse pressiteates mainitakse, et teotahtelise inimesena on Terje Rüütel kaasa läinud hariduselu uute suundadega ja muudatustega ühiskonnas, viinud lasteaia töö vastavusse riiklike standarditega, edendanud õppetööd ja majandustegevust ning oluliselt tihendanud koostööd lastevanematega.

Juhataja on innustanud oma eeskujuga töötajaid kõrgharidust omandama ja end täiendama, samuti ise nõustanud noori lasteaiaõpetajaid.

Terje Rüütel on Kambja lasteaia Mesimumm juhataja 2003. aastast.

Aasta õpetaja konkursi eesmärk on tunnustada õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on aidanud kaasa noorte kujunemisele.

Toivo Ärtis

Kino maale