Hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor on avatud

239

Kambja vallavalitsus annab teada, et 18. juunini 2009 kestab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt.

Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.

Sel aastal osalevad Tartumaal hajaasustuse veeprogrammis vaid Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Meeksi, Mäksa, Nõo, Rõngu, Tartu, Vara ja Ülenurme vallad.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate regionaalministri 30. aprilli 2008 käskkirjast nr 59 „Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument“, mis on koos taotlusvormidega kättesaadav Kambja valla veebilehel http://www.kambja.ee ja Tartu maavalitsuse veebilehel

http://www.tartumaa.ee.

Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1. jaanuarist 2008 ja mittetulundusühing või sihtasutus, mille tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega varustamine.

Abikõlblikud on hoonetevälise joogivee süsteemi (edaspidi veesüsteem) rajamisega seotud tegevused:

  • Kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine.

  • Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine.

  • Kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas vajalike elektritööde teostamine.

  • Rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine.

  • Vanade puurkaevude tamponeerimine.

  • Vee kvaliteedi analüüs.

Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja.

Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12 kuud.

Taotlus tuleb esitada paberkandjal ja allkirjastatuna.

Nõuetele vastavaid taotlusi võtab Kambja vallavalitsus vastu kuni 18. juunini 2009. Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab küsida vallavalitsuse majandusnõunik Enno Soodlalt tööpäevadel telefonil 741 6461 või 5190 8909.

Et anda hajaasustuse veeprogrammis osaleda soovijale täiendavat infot ja vastata tekkinud küsimustele, korraldab Kambja vallavalitsus teisipäeval, 2. juunil 2009 algusega kell 18 Kambja kooli saalis infotunni.

Kambja vallavalitsus

 

Kino maale