7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 29.05.2023
Sildid Maakorraldus

Silt: maakorraldus

Avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva...

Litsentseeritud maamõõtja leidmine muutub järjest lihtsamaks

Maaamet avaldas oma veebilehel lisaks maamõõtjate kontaktandmetele ka nende eelistatud tööpiirkonnad, mis teeb maaomanikule piirkonda tundva maamõõtja leidmise lihtsamaks. „Maamõõtja teenuseid läheb vaja juhul, kui...

Vallavalitsuse istungilt

1. detsembril toimunud erakorralisel istungil otsustati Peatada COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks ajutiselt alates 02.12.2020 kuni vastava korralduse vastuvõtmiseni huvitegevus alljärgnevalt: Ülenurme gümnaasiumis ja Tõrvandi spordihoones...

Piiride korrastamine muutub lihtsamaks

Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks Maa-amet kaasajastab katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala...