Avalik elektrooniline enampakkumine

376

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 „Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord“ (kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest.

Keskkonnaministri 29.04.2021 käskkirja nr 1-2/21/216 ja maa-ameti peadirektori 16.06.2021 käskkirja nr 1-2/21/53 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 02.09.2021  kella 10.00-ni:

Jrk nr Maakond Omavalitsus Asustusüksus Aadress Katastritunnus Pindala Kasutusala pindala SO* Alghind

aastas

Tagatis- raha €
1 Tartu maakond Elva vald Poriküla Nöörimaa 60501:001:0344 16,36 ha 16,36 ha M100% 661.- 165.-
2 Tartu maakond Elva vald Rebaste küla Loigu 60801:001:0037 7,60 ha 5,44 ha M100% 577.- 144.-
3 Tartu maakond Elva vald Tännassilma küla Västriku 60501:001:0325 34,96 ha 34,3 ha M100% 4636.- 1159.-
4 Tartu maakond Elva vald Vihavu küla Karjakopli 60501:001:0341 45,29 ha 45,02 ha M100% 5215.- 1303.-
5 Tartu maakond Elva vald Vihavu küla Ristikheina 60501:001:0343 27,37 ha 27,22 ha M100% 2978.- 744.-
6 Tartu maakond Elva vald Väike-Rakke küla Põllu 66601:001:0081 13,28 ha 13,28 ha M100% 1282.- 320.-
7 Tartu maakond Kambja vald Laane küla Kivimäe 94901:007:0175 18,15 ha 10,96 ha M100% 1199.- 299.-
8 Tartu maakond Nõo vald Meeri küla Niidu 52801:001:0313 5,29 ha 5,08 ha M100% 523.- 130.-
9 Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Kõrvi 52801:001:0316 5,29 ha 5,29 ha M100% 681.- 170.-
10 Tartu maakond Nõo vald Nõgiaru küla Teeserva 52801:001:0314 3,78 ha 3,73 ha M100% 355.- 88.-
11 Tartu maakond Nõo vald Nõo alevik Andrese 52801:001:0467 322322 m² 27,86 ha M100% 3944.- 986.-
12 Tartu maakond Peipsiääre vald Naelavere küla Kabe 12601:005:0108 16,29 ha 14,53 ha M100% 1777.- 444.-
13 Tartu maakond Peipsiääre vald Peatskivi küla Kalevipoja 12601:001:0106 17,15 ha 16 ha M100% 2059.- 514.-
14 Tartu maakond Tartu vald Viidike küla Aruniidu 79401:001:0431 11,02 ha 10,73 ha M100% 1312.- 328.-
15 Tartu maakond Tartu vald Vilussaare küla Nõmme 79401:001:0430 5,46 ha 5,31 ha M100% 718.- 179.-

kella 11:00-ni:

Jrk nr Maakond Omavalitsus Asustusüksus Aadress Katastritunnus Pindala Kasutusala pindala SO* Alghind

aastas

Tagatis- raha €
1 Hiiu

maakond

Hiiumaa vald Emmaste küla Alutaguse 17501:004:0293 7569 m² 0,61 ha M100% 41.- 10.-
2 Hiiu

maakond

Hiiumaa vald Kaigutsi küla Polli 36801:001:0662 2,06 ha 1,87 ha M100% 126.- 31.-
3 Hiiu

maakond

Hiiumaa vald Kaigutsi küla Rajala 36801:001:0666 6,35 ha 6,27 ha M100% 469.- 117.-
4 Hiiu

maakond

Hiiumaa vald Pärnselja küla Salutähe 36801:001:0657 7,49 ha 7,37 ha M100% 535.- 133.-
5 Hiiu

maakond

Hiiumaa vald Pärnselja küla Simmuste 36801:001:0664 4,44 ha 4,43 ha M100% 332.- 83.-
6 Jõgeva maakond Jõgeva vald Kassinurme küla Villemi 24802:006:0555 23,51 ha 20,67 ha M100% 1694.- 423.-
7 Jõgeva maakond Jõgeva vald Kassinurme küla Helmi 24802:006:0553 16,09 ha 14,22 ha M100% 1290.- 322.-
8 Jõgeva maakond Jõgeva vald Kassinurme küla Villu 24802:006:0178 7,62 ha 7,41 ha M100% 582.- 145.-
9 Jõgeva maakond Jõgeva vald Õuna küla Vastla 24802:006:0749 3,97 ha 2,93 ha M100% 301.- 75.-
10 Jõgeva maakond Mustvee vald Adraku küla Rattapõllu 16401:001:0196 2,77 ha 1,75 ha M100% 201.- 50.-
11 Jõgeva maakond Põltsamaa vald Mõhküla Soku 61601:001:0226 5,36 ha 4,61 ha M100% 418.- 104.-
12 Pärnu maakond Lääneranna vald Kaseküla Toomapõllu 19501:001:0437 10,09 ha 9,96 ha M100% 973.- 243.-
13 Pärnu maakond Lääneranna vald Kloostri küla Jaanikakra 41102:001:0059 12,69 ha 8,13 ha M100% 669.- 167.-
14 Pärnu maakond Lääneranna vald Rootsi-Aruküla Liidomäe 41103:002:0087 18,05 ha 3,54 ha M100% 291.- 72.-
15 Pärnu maakond Lääneranna vald Saare küla Pealt-

Saare

86301:007:0109 29,79 ha 28,49 ha M100% 2638.- 659.-
16 Pärnu maakond Lääneranna vald Tuhu küla Hamba 41101:001:0473 29,65 ha 28,78 ha M100% 2368.- 592.-
17 Pärnu maakond Lääneranna vald Tuhu küla Kihva 41101:001:0474 42,59 ha 41,17 ha M100% 3388.- 847.-
18 Pärnu maakond Lääneranna vald Vatla küla Kõrtsipõllu 43001:001:0385 7,56 ha 7,25 ha M100% 746.- 186.-

* (M) – maatulundusmaa

Enampakkumisel osalemise tingimused:

 1. Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.
 2. Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
  • tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
  • tutvuma rendile antava objekti kohta riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
  • põllumajandustoetuste taotlemisel tutvuma Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kodulehel aadressil https://www.pria.ee/toetused/polludjametsandus kinnisasjale toetuste taotlemise tingimustega, sealhulgas veenduma, kas ja millises ulatuses on kinnisasjale määratud püsirohumaa tagasirajamise kohustus. Püsirohumaa tagasirajamise kohustusega tuleb tutvuda PRIA avalikul veebikaardil https://kls.pria.ee/kaart/ ja täpsem juhend asub PRIA kodulehel aadressil https://www.pria.ee/infokeskus/kuidas-pria-avalikult-veebikaardilt-leida-pusirohumaade-sailitamise-ja-tagasirajamisega. Põllumajandustoetustega seotud lisaküsimuste korral tuleb informatsiooni küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679;
   • tutvuma Maa-ameti kodulehel ja riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud rendilepingu projektiga;
   • registreeruma ID kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee/ ja märkima registreerimise vormil kõik nõutud andmed;
   • teise isiku (sh ettevõtte) esindajana osalemisel täitma oksjonikeskkonnas nõutud andmed nii esindaja (juriidilise või eraisiku nimel pakkumise esitaja) kui pakkuja (isik, kelle nimel pakkumine tehakse) kohta ning esitama enne oksjoni lõppu vastav volikiri oksjoni korraldajale (Maa-ametile) e-posti teel (aadressil maaamet@maaamet.ee) või postiga (Maa-amet, Akadeemia 4 Tartu 51003). Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta;
   • tutvuma enne registreerumist enampakkumise tingimustega ja kinnitama tingimustega nõustumist. Sellega osaleja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega.
   • tasuma tagatisraha vastavalt oksjonikeskkonna poolt koostatavas makseteatises näidatud andmetele. Tagatisraha maksmisel sularahas panka tuleb registreerimisel märkida arvelduskonto number ja konto omaniku nimi. Tasudes tagatisraha välisriigi pangast tuleb registreerimisel märkida ka arveldusarve panga SWIFT/BIC kood. Makse sooritamisel mistahes andmete ebatäpse esitamise korral ei ole enampakkumisel osalemine võimalik. Selleks, et tagada piisav aeg tasutud makse info jõudmiseks riigimaa oksjonikeskkonda soovitame tasuda makse vähemalt 2 tundi enne oksjoni lõppemise kellaaega.
   1. Pakkumised tuleb esitada:
    • ainult riigimaa oksjonikeskkonnas pärast osalejana registreerumist ja tagatisraha (ja osavõtutasu, kui see on määratud) laekumist makseteatisel näidatud kontole;
    • eurodes täisarvuna (ilma sentideta), enampakkumise tingimustes märgitud pakkumise sammu kaupa;
    • summas, mis ei tohi olla alla alghinna.
   2. Pakkuja peab tutvuma oksjonikeskkonna kasutamise juhenditega, mis on kättesaadavad oksjonikeskkonna avalehel. Kui enampakkumisel osalemisel ja pakkumiste tegemisel esineb tehnilisi takistusi, peab pakkuja viivitamatult sellest informeerima Maa-ameti kodulehel ja oksjonikeskkonnas avaldatud kontaktisikuid.
   3. Enampakkumisel osalejaks loetakse pakkuja, kes on määratud tähtajaks esitanud nõuetekohase pakkumise.
   4. Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.
   5. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.
   6. Elektrooniline enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pakkumiste esitamine lõpeb ülal märgitud tähtpäeval ja kellaajal juhul, kui 15 minutit enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks. Enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine lõpeb siis, kui 15 minuti jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist.
   7. Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 2 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2026.

   Riigivaraseaduse ja Korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, riigivaraseaduse § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud Maa-ameti kodulehel aadressil www.maaamet.ee ja riigimaa oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee avaldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

   Vajadusel saab lisainfot küsida telefoni teel Maa-ameti kodulehel ja riigimaa oksjonikeskkonnas avaldatud enampakkumise teates märgitud telefonidelt:

   • rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.
   • muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval.

   Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

Kino maale
EelminePresident kohtus Tartumaa omavalitusjuhtidega
JärgmineCOVID-19 vaktsineerimise võimalused laienevad