Kambja pereklubi tubli lapse konkursi 2009. aasta võitjad

216

Kambja Pereklubi korraldas möödunud aasta lõpul tubli lapse konkursi.

Tarvi Remmelgas – tubli laps Kambja põhikoolis

Tarvi Remmelgas õpib Kambja kooli 5. klassis.

Tarvi on õppinud aastaid väga headele hinnetele. Ta käib mitmes trennis ja osaleb erinevatel spordivõistlustel (rahvastepall, „Tähelepanu, start!“, kergejõustik, korvpall) ja ainealastel konkurssidel.

Tarvi vaba aega on pühendatud tehnikahuvile. Ta on osalenud üsna väikesest saati vabariiklikel motokrossivõistlustel ja oma vanuseklassis on ta sageli vabariigi parim.

Et tehnikasport nõuab suuri kulutusi, siis teenib Tarvi metsas isaga koos töötades oma hobi jaoks lisaraha. Ta on oma hobi pärast töötanud juba teisest klassist alates. See näitab, et temast on kasvamas töökas ja ettevõtlik mees, kes oma huviala pärast on valmis ise kõvasti rassima.

Tarvi on loomult väga tagasihoidlik – ta ei tõsta kunagi ise enda töö-, spordi- ega õpitulemusi esile. Oma olemuselt on ta vaikne, kaasõpilaste ja täiskasvanutega suhtlemisel viisakas ja abivalmis noormees.

Tarvi ei hoople ja ei tee endast väiksematele liiga. Selline tagasihoidlik ja abivalmis noormees on väärt kandma tubli lapse tiitlit.

Marge Miina – tubli laps Kuuste koolis

Marge Miina õpib Kuuste kooli 9. klassis, ta on 16-aastane.

Marge puhul tahaks esile tõsta tema lahket loomust ja abivalmit suhtumist. Kuigi oma iseloomult on Marge vaoshoitud ja alalhoidlik, on ta alati valmis abistama erinevate tööde juures või ürituste korraldamisel.

Margel on kaastundlik loomus – ta suhtub hoolivalt inimestesse, loomadesse kui ka ümbritsevasse keskkonda. Ka oma tulevase elukutse valikul peab Marge oluliseks, et see oleks kuidagi seotud inimeste aitamisega.

Seega on Marge Miina väärt tubli lapse tunnustust.

Giisela Sprenk – tubli laps Unipiha algkoolis

Giisela Sprenk on Unipiha algkooli 3. klassi õpilane.

Kõigi nende aastate jooksul, mil Giisela õpib Unipiha algkoolis, on ta näidanud end väga sõbraliku ja heatahtliku tüdrukuna. Kordagi pole ta teisi narrinud, ütelnud neile halvasti või naernud nende üle, kui mingi õnnetus neid on tabanud. Vastupidi: tema on esimene, kes teistele appi tõttab. Üldine sõbralikkus ja heatahtlikkus on see, mida ta iga päev endaga kooli kaasa toob ja seda teistelegi kiirgab.

Giisela ei ütle kunagi ka ära, kui tema abi vajatakse, olgu see õppimisel või muidu. 2009. aasta mais toimunud üleriigilisel murdelaulupäevadel Antslas pälvis ta koos oma sõbranna Triinuga äramärkimist eridiplomiga eriti aktiivse osavõtu ja abi eest murdelaulupäevade läbiviimisel.

15. detsembril 2009 koolis toimunud Kambja pereklubi tubli lapse konkursil, millest võtsid osa nii kooli täiskasvanud kui lapsed, sai Giisela enim hääli.

Kino maale