Taanis ilmus Unipiha Algkooli tutvustav trükis

218

Trükis.Euroopa Kooliprojektide Assotsiatsiooni (ESPA) 25. aastapäevale pühendatud konverentsi artiklite kogumikus (Kopenhaagen märts 2011) ilmus õpetaja Eha Jakobsoni sulest artikkel Pangodi Unipiha Algkooli tegemistest. Viiel fotodega rikkalikult illustreeritud leheküljel tutvustatakse Unipiha kooli rahvusvahelisi tegemisi alates 1997. aastast kuni tänaseni.

Trükis.Euroopa Kooliprojektide Assotsiatsiooni (ESPA) 25. aastapäevale pühendatud konverentsi artiklite kogumikus (Kopenhaagen märts 2011) ilmus õpetaja Eha Jakobsoni sulest artikkel Pangodi Unipiha Algkooli tegemistest. Viiel fotodega rikkalikult illustreeritud leheküljel tutvustatakse Unipiha kooli rahvusvahelisi tegemisi alates 1997. aastast kuni tänaseni.

Kuidas selline rahvusvaheline koostöö alguse sai?

Algas see juba 1996.aastal, kui Unipiha kool sai Tartu Ülikooli kaudu oma esimese 286-arhitektuuriga arvuti. Meil oli äkki olemas internet, millele me pääsesime modemi kaudu ligi. Nii tegimegi oma esimese rahvusvahelise ESPA projekti koos hollandlastega. Uurisime teiste maade vaba aja veetmise võimalusi ning tutvustasime omi.

1998.aastal sõitsin juba ESPA konverentsile Taani ja aasta hiljem Norrasse. 1999. ja 2009. olid ESPA õpetajad Unipiha Algkoolis külas. Sain nendel konverentsidel sõpradeks paljude toredate õpetajatega, kellega tegime aastaid meeldivat koostööd. Nii on see kestnud tänaseni. Tänavu talvelgi tegime koostööd Lõuna-Inglismaal asuva St Mary algkooliga õpetaja Colette´i eestvedamisel paigalindude tundmaõppimiseks.

Mis on praegu teoksil?

Oleme praegu „ooteržiimil“: uus Comenius´e projekt ootab heakskiitu. Käisin jaanuari alguses Türgi miljonilinnas Konya´s tutvumas meie uue sõpruskooliga. Kui augustiks kõik projektis osalevad koolid heakskiidu saavad, on Unipiha Algkoolil kaheks aastaks sõpruskoolid Saksamaalt, Türgist, Hispaaniast ja Bulgaariast.

Projekti eesmärgiks on eri maade laste lapsepõlvede ja koolimaailmade tutvustamine üksteisele. Kokkuvõttes suurendab see laste sallivust, avardab nende maailma ja aitab kaasa rahvastevahelise sõprustunde arenemisele.

Tänapäeva üha keeruilisemaks ja vastuolulisemaks muutuvas maailmas on see ülioluline.

Lembit Jakobson

Kino maale