1.9 C
Kambja
Kolmapäev, 22.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVana-Kuustes laiendati lasteaia mänguväljakut

Vana-Kuustes laiendati lasteaia mänguväljakut

Viie aasta eest taasavatud Vana-Kuuste lasteaia õuel laiendati sel suvel mänguväljakut poole võrra, sest päevahoiul olevate mudilaste arv on jõudsalt kasvanud.

Kui lasteaia liitrühm 2007. aasta sügisel Kuuste kooli ruumides avati, oli seal kohti paarikümnele lapsele. Kolm aastat hiljem, kui koolimaja sai juurdeehituse kahe lasteaiarühma tarvis, tõusis päevahoiuga kindlustatud laste hulk neljakümneni. Alates läinud aasta augustist tegutseb Vana-Kuustes juba kolm lasteaiarühma, millesse on hõlmatud 60 mudilast.

Kuuste kooli lasteaiapere kolmekordistumine tekitas mõistagi vajaduse laiendada ja täiendada ka olemasolevat mänguväljakut, et see vastaks tervisekaitse nõuetele ning pakuks kõigile lastele eakohaseid ja mitmekesiseid võimalusi nii vaba aja veetmiseks, kehaliste võimete arendamiseks kui tervise tugevdamiseks.

Viie aasta eest Vana-Kuuste mõisaparki rajatud mänguväljaku suurus oli 300 m2. Mänguplatsi laiendamist hakati ette valmistama juba 2011. aasta suvel: siis tehti ära pinnasetööd, toodi alusliiv ning paigaldati liivakast.

Tänavu suvel ette võetud töödega suurendati mudilaste mänguplatsi pindala 150 m2 ehk poole võrra: olemasolevat aeda tõsteti ümber 15 m ulatuses, juurde ehitati 20 m (2×10 m) uut aeda.

Senise mänguväljaku atraktsioonidele (kahekohaline kiik, liivakast, kaalukiik, vedruloom, liumägi ja paviljon) lisandusid uued: mängumaja koos laua ja kahe pingiga, kahekohaline istmetega kiik, köisredel ja ronimisköis, keerdpoom „Uss“, vedrukiik, minikorvpallilauad, seljatoega pink ning väikelastele kaks kummist istet.

Ka mänguväljak mõjutab paikkonna arengut

Kuuste kooli lasteaia mänguväljaku laiendamisprojekti eelarve oli 3984,96 eurot. Kambja vallavalitsuse taotluse alusel eraldati regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist ettevõtmisega seotud kulude katteks 3384,96 eurot. Kambja valla omaosalus mänguväljaku laiendamise projektis oli 600 eurot.

Avaram mänguväljak võimaldab Kuuste lasteaia kõigi rühmade lastel normaalsetes tingimustes õues viibida ning mitmekülgse mängulise tegevuse käigus nii oma tervist kosutada kui uusi oskusi vilumusi kujundada.

Mänguväljakut võivad paikkonna lapsed kasutada nii õhtuti kui nädalavahetustel. Sinna on oodatud ka pered, kus on lasteaias mittekäivaid alla kaheaastaseid lapsi.

Tervisekaitse nõuetele vastava mänguväljaku olemasolu tugevdab ka noorte perede usku, et külaelu on kestlik, ning julgustab neid oma tulevikku paikkonnaga siduma. Mänguväljakul on seega positiivne mõju piirkonna ja valla arengule.

Kambja valla arengukava näeb ühe strateegilise eesmärgina ette konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse tagamist. Kuuste lasteaia mänguväljaku avardamine kuulub nende väärt tegude hulka, mis aitavad seatud eesmärki saavutada.

Toivo Ärtis

Loetumad