Mälestame

229

Johannes-Aleksander Pihl
28.11.1933 – 11.11.2012,
Mäeküla

Kino maale