8.9 C
Kambja
Kolmapäev, 07.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKodualuse maa maksuvabastus on muutnud maamaksu arvestamist

Kodualuse maa maksuvabastus on muutnud maamaksu arvestamist

Maastik.Maamaksuseaduse muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2013 ning seoses sellega on muutunud ka maamaksu arvestamine.

 

Käesoleva aasta 1. jaanuaril kehtima hakanud maamaksuseaduse §11 sätestab, et maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omanduses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas

  • tiheasustusega alal kuni 0.15 ha ulatuses ja

  • hajaasustusega alal kuni 2 ha ulatuses

tingimusel, et maal asub hoone ja maa omaniku rahvastikuregistrisse kantud elukoht on registreeritud selles hoones.

Soodustus kehtib samadel alustel ka korteriomanditele.

Kaasomandi puhul arvestatakse soodustus kõigi kaasomanike peale kokku. See tähendab, et kui hoonesse sissekirjutatud isik omab hoonest ainult ühte kolmandikku, siis tema saab ka maamaksusoodustust vaid kolmandiku ulatuses.

Käesoleval aastal jõustunud maamaksusoodustuse puhul ei oma tähtsust maaomaniku vanus.

Kambja vallas on aastaid kehtinud maamaksusoodustus siinse elukohaga pensionäridele, kuid tänavusest aastast alates seda enam eraldi ei arvestata, sest soodustus on juba sisse kirjutatud maksuameti andmetesse ja kajastub ka maksuteatel.

Kui seni said pensionäridest vallaelanikud-maaomanikud Kambja vallavalitsuse raamatupidamise kaudu maamaksu osaliselt tagasi, siis alates sellest aastast seda enam ei toimu.

Kui keegi vallaelanikest leiab, et temal peaks olema kehtiv maamaksusoodustus, aga maksuteatel see ei kajastu, palume asjaolude selgitamiseks pöörduda vallavalitsuse maanõuniku poole (tel 741 6207; e-post arved@kambja.ee).

Arved Küngas, maanõunik

Loetumad