10.9 C
Kambja
Laupäev, 10.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKallis Kambja Kool

Kallis Kambja Kool

Hariduse võti peitub õpilase austamises.

Ralph Emerson

Kõne.Kas kolmesaja kahekümne viie aasta vanuseks saanud Kambja kooli töö on olnud edukas? Koolis saab laps osa kultuuri kui rahva mälu rikkustest ja oskused selle omandamiseks. Mälus talletatu ja omandatu on isikupäraselt valikuline ja lünklik. Käsitlus erinevate nurkade alt, nii-ja-naa-vastused esitatud küsimustele – need annavad koolielust terviklikuma pildi.

Kas kõik õpetus on tuuma ja viisi poolest selge ja tõsi? Lugemis-, kirjutamis-, rehkendamis- ja laulmisoskuse omandamine on õppijatele jõukohane õpetaja kaasabil. Lisaabi vajajate (HEV) hulk on heidutavalt suur.

Kambja on kuulutatud Eesti koorilaulu hälliks, siin asutati esimene mitmehäälne laulukoor. Kambjalaste ja Kambja laste isetegemise soov on imetlusväärne.

Kas kõik õpetus on mõistlik ja lastele jõudumööda? Pakutud informatsiooni hulk ja kiirus on suur ja võimalused aina kasvavad. Uus õppekava toob siin tõhusama regulatsiooni. Kambja kooli muuseumitoas arvelauda, korrutamismasinat ja arvutuslükatit meenutades tasub mõelda, kui kiiresti on tänapäeva klassidesse jõudnud abilisteks kaasaegsed arvutid.

Kas kõik õpetus ka laste vaimu kasvatab ja kogu nende vaimujõud loomulikult ja igapidi äratatud saab? Meie lapsed on võrdlevate mõõtmiste järgi edukad Euroopa ja maailma tasemel. Murettekitavalt palju õpilasi on raskustes ühest kooliastmest teise üleminekul. Kambja kooli õpilased on edukad aineolümpiaadidel, spordivõistlustel, etluses ja isetegevuses, gümnaasiumides ja kutsekoolides edasi õppides.

Kas õpetajatega on põhjust rahul olla? Enamik neist on oma ala professionaalid, eriti tähtsad on elukogemuse õpetajad kodus ja alushariduse õpetajad lasteaedades. Uute õpetajate tulek kooli ja sealt lahkuvad õpetajad ei ole igas regioonis alati tasakaalus. Kambja koolis töötab seitse vanempedagoogi ja üks pedagoog-metoodik.

Kas õpetajatel on põhjust tööga koolis rahul olla? Õpetaja elukutse on üks kohakindlamaid, mis viitab harjumuslikule rahulolule. Õpetaja palk ei võimalda sageli pühenduda ainult koolitööle, inimlikult olulised elulised ja vaimsed vajadused nõuavad aeganõudvaid lisapingutusi. Enamus õpetajaid on töötanud Kambja koolis aastakümneid.

Kas nais- või meesõpetajad? Naised toovad kooli naiselikkuse, empaatiavõime ja töökuse. Mehed toovad mehelikkuse, otsekohesuse ja praktilisuse. Kambja koolimajas on 37 töötajat, 28 naist ja 9 meest.

Kas munitsipaal- või riigikool? Kohustusliku hariduse osas munitsipaalkoolid, üle selle riigi- ja erakoolid. Kohustuslik haridus olgu igas valdkonnas lapsele tasuta kättesaadav. Kambja vallas on kolm munitsipaalkooli ja üks riigikool.

Kas koole on liiga palju või vähe? Kohalik elukorraldus ja kodukooli asukoht muutuvad kohakindlaks aastasadade jooksul. Riigikorralduse vaheldumisest tingitud kiirete elu- ja väärtushinnangute muutustega ei suuda inertsed koolid sammu pidada. Kambja koolid on paikkonna kultuurikeskused, nende juures tegutsevad kohalikud seltsid ja inimeste isetegemise ühendused.

Kas koolis jääb midagi olulist õpetamata? Põnev on näha võimalusi, mida pakuvad meie eluaega jääv kultuurikiht ja majandus, samas oluline on õpetada toime tulema ka elektrikatkestuse ajal. Lapse uudishimu rahuldamine on andekasvatus. Õpetaja tööl ei ole algust ega lõppu, koolis õpetamine on õpilasest õpilaseni pidev ajas ja ruumis ja vaimus rändamine.

Kas vastata Kambja kooli tänaste õpilaste poolt esitatud küsimustele? Isiklikele küsimustele vastamine on töö enda inimlikuks eeskujuks seadmisel ja lõbu enda edevuste rahuldamisel. Selles peitubki pedagoogi töö võlu ja õnn.

Mis sundis teid Nõo keskkoolist lahkuma?

Põhjuseks oli kutse tulla tööle Tartu maavalitsusse. Mul oli õnn osaleda Eesti Vabariigi elukorralduse taastamisel.

Kus te olete omandanud kõrghariduse?

Tartu Riiklikus Ülikoolis füüsiku, füüsika õpetaja erialal ja psühholoogi, psühholoogia õpetaja erialal. Ma olen lõpmata tänulik oma õpetajatele ja õppejõududele.

Miks te otsustasite omal ajal Kambja põhikooli kasuks, et siia direktoriks tulla?

Põhjuseks oli kutse tulla tööle Kambjasse. Mulle meeldivad inimesed, kes taastavad sõjas hävinud kiriku.

Mis on teie lemmik automark?

Minu lapselapsel on suur hulk automudelid. Mulle meeldib nendest Mercedes-Benz.

Kas te olete psühholoog? Kas te aitate õpilasi?

Psühholoogina aitan soovi avaldanud õpilasi ja täiskasvanuid. Väliselt märkamatult hoian Kambja koolielu liikuvas tasakaalus.

Ikka Teie!

Enn Liba

Artikkel on avaldatud 2012. aasta aprillis ilmunud koolialmanahhi Tootsi Taskud seitsmeteistkümnendas aruandes.

Loetumad