Kambja Ignatsi Jaagu kool ootab kooliperega liituma

122

ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta)

TEHNOLOOGIAÕPETAJAT (0,5 ametikohta)

KÄSITÖÖ JA KODUNDUSE ÕPETAJAT (0,5 ametikohta)

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või tugispetsialisti kutse.

Tööleasumine 26. augustil 2024.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 10. juuniks 2024 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil +372 5450 2161 (Marika Karo), kambja.edu.ee.

Kino maale
EelmineEmily Biedermann naasis Balti meistrivõistlustelt kuldmedaliga
JärgmineHääletades sa otsustad