Põllumajandusmuuseum kogub teavet isetehtud traktoritest

258

Eesti Põllumajandusmuuseum kogub omavalmistatud traktoreid ja mälestusi nende kohta.

Ootame meenutusi inimestelt, kes on ise mõne traktori konstrueerinud. Vajadusel teeme Teiega intervjuu.

Mälestusi kogutakse ka 1992 a põllumajandusreformi kohta. Teretulnud on ka fotod, joonised, dokumendid jms.

Küsimustikud on saadaval aadressil:

http://epm.ee/Traktorid

http://epm.ee/Reform

Kontakt: Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4, Ülenurme, Tartumaa, 61714. telefon 738 3818, e-post kaarel.vissel@epm.ee

Kino maale