0.9 C
Kambja
Teisipäev, 21.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKuuste Kool sammub eliitkoolide ridadesse

Kuuste Kool sammub eliitkoolide ridadesse

Neiu uurimas mudaproovi.Alates 2013/2014 õppeaastast käivitub suurejooneline innovatsioonikoolide võrgustikuprogramm Tartu Ülikooli egiidi all. Kokku kandideeris innovatsioonikooliks 110 kooli üle Eesti. Välja valiti 23 kõige suurema õpetajahariduse edendamise potentsiaaliga haridusasutust, seal hulgas ka Kuuste Kool.

Innovatsioonikooliks olemine võimaldab Kuuste Kooli õpetajaskonnal saada professionaalset toetust ning tagasisidet pedagoogilistele ja didaktilistele lahendustele. Otseühendus Tartu Ülikooliga võimaldab juurdepääsu parimale saadaolevale täiendkoolitusele ning infole uuemate haridusalaste uurimuste kohta. Kümned praktikandid toovad majja nooruslikku tuhinat ning kindlasti ka värskeid ideesid. Soovime oma meeskonnaga innovatsioonikoolide programmist abi ka Kuuste Kooli oma haridusliku niši väljatöötamisel.

Eliitkooli põhitunnuseks on kvaliteetne haridus, mis võimaldab inimesel elus hakkama saada. Ent kuidas täpselt kvaliteetset haridust määratleda? Ameerika koolide hindamissüsteemi üks autoritest Charlotte Danielson on ausalt tunnistanud, et kuigi õpitulemus on vaieldamatult üks kvaliteetse hariduse mõõdikustest, on väga raske kokku leppida õpitulemuse sisus. Teadmised muutuvad ja oskused uuenevad tänapäeval peadpööritava kiirusega. Järjest olulisemaks saavad teadmiste kõrval üldpädevused: õpioskus, suhtlus- ja koostööpädevus, infotehnoloogilised oskused jne. Selleks tuleb aga välja murda „odava klassiruumi“ kontseptsioonist, kus pealesunnitud katatoonia on sõnakuulelikkus; lapsele loomuomane mänguhimu tähelepanudefitsiit ning eeskujulik lühimälu toimimise sooritustest läheb kirja kui hästi ära õpitud kontrolltöö. 2011. a. Euroopa Komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse poolt publitseeritud raportis „Tuleviku õppimine: valmistumine muutuseks“ (i.k. „Future of learning: preparing of change“) rõhutatakse uute oskuste ning uute õpiviiside teadvustamise vajalikkust tänapäeva koolides. Tuleviku õppimine on õppijakeskne – mis eeldab individuaalset lähenemist ning õppija initsiatiivi rakendamist; partnervõrgustikupõhine (i.k. peer-to-peer) – mis eeldab heade koostööoskuste arendamist; informaalne – mis tähendab, et õppimine toimub igal pool ja igal ajal. Õpetajale tähendab see kahtlemata lisatööd, kuid Kuuste missioonitundeline pedagoogiline kaader on selleks absoluutselt valmis.

Kodukandi ajaloost teame, et koostöö Tartu Ülikooliga on Kuuste mõisale märkimisväärset edu ja head õnne toonud. Olen veendunud, et ka seekord lähevad asjalood just nii ja mul on erakordselt suur rõõm olla Euroopa ühe omanäolise eliitkooli sünni juures.

Kersti Kivirüüt
Kuuste Kooli õpetaja

 

Loetumad