Aarike heateopäevalised rassisid korrastustöödel

348

HEAD TEOD: Abivägi langetas, laasis ja tükeldas puid, riisus lehti, vabastas pargialust okstest ja tegi muid vajalikke heakorratöid. Foto: Margus Kriiva

Laupäeval, 12. oktoobril kella poole üheteistkümneks kogunesid Aarikele Tartu Kristliku Noortekodu ja Tartu Tamme Lions klubi liikmed, et ühiselt anda oma panus sügisestes töödes-tegemistes

Hooldekeskuse territooriumi heakorrastamisel tehti metsapargis sanitaarraietöid – langetati, laasiti ning tükeldati puid. See oli vajalik peahoone juurdepääsutee laienduse ettevalmistamiseks.

Heakorrastamise käigus riisuti lehti, vabastati pargialune oksest ja kujundati hoolekandekeskuse kahe maja vahel uut kivikattega kõnniteed.

Heateopäevalised vaatasid üle ka 2011. aastal rajatud tammiku. Üksikud puud ei ole läinud kasvama ja need tuleb kevadel asendada uutega.

Tööpäev lõpetati seljankasupi ja kringli söömisega.

Tänan hooldekeskuse pere nimel kõiki vapraid, teotahtelisi ja rõõmsameelseid heateo päevast osavõtjaid ja nende eestvedajaid eesotsas Tartu Tamme Lions klubi presidendi Toomas Lusti ja liikmete Hannes Tamme, Andres Kärbi, Hans Müürsepa, Andrus Nõmmisto, Gunnar Lehega.

Aarike hooldekeskuse pere nimel

juhataja Elle Ott

Kino maale