1.9 C
Kambja
Kolmapäev, 22.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMaakonna bussiliinide uus sõiduplaan toob üllatusi

Maakonna bussiliinide uus sõiduplaan toob üllatusi

 

 VAIKELU: Kui praegu läbib Suure-Kambja peatust üks varahommikune liinibuss Tartusse, siis juba aastal 2015 peaks sellele lisanduma ka Tartust saabuv õhtune buss. Foto: Toivo Ärtis

Kahel jõulueelsel nädalal ehk 9. detsembrist kuni 23. detsembrini on avalikul väljapanekul Tartu maakonna bussiliinide uue sõiduplaani tööversioon, millest Kambja valla ühistranspordi-kasutajad leiavad nii häid kui häirivaid üllatusi.

Tartu maavalitsus on teatanud, et uus sõiduplaan hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2015 koos uue veolepinguga, mille sõlmimiseks valmistatakse praegu ette hanget. Liinivõrgu koostamisel on aluseks võetud busside senine täituvus, kohalike omavalitsuste soovid ning sõitjaküsitluse käigus laekunud ettepanekud.

Kui võrrelda praegust ja eelseisvat hankeperioodi, siis veomaht (vedajalt tellitavate liinikilomeetrite hulk) jääb samaks. Seega saab uusi liine avada või väljumisi lisada vaid sel juhul, kui olemasolevaid ümberkujundamise käigus kas optimeerida või sulgeda.

Maavanem Reno Laidre sõnutsi püüti uue sõiduplaani koostamisel arvestada sellega, et töölkäijad peaksid saama hommikuti bussiga maalt linna ja õhtuti koju tagasi.

Teine põhimõte, mida uus sõiduplaani koostamisel silmas peeti, oli see, et riigi poolt doteeritav ühistransport peaks jõudma ka nendesse küladesse, kus seda seni ei olnud. Sealsetel inimestel oleks edaspidi võimalus kasutada töölekäimiseks liinibussi.

Et eeltoodud eesmärkide saavutamiseks ressurssi ehk liinikilomeetreid vabastada, kaotatakse 2015. aastal neid liine, mille puhul tühi buss läks varahommikul Tartust teele või saabus (hilistel) õhtutundidel peaaegu tühjana Tartusse.

Küladest algavate bussiliinide korral peaksid sealsed bussijuhid ka tööd leidma, sest see oleks ju kõige soodsam variant bussifirmale.

Liinivõrgu ümberkorraldamine ja optimeerimine toob paratamatult kaasa ka harjumuspäraste liinide, väljumisaegade ja marsruutide kadumise või muutumise, mistõttu uus sõiduplaan ei suuda täita iga sõitja kõiki ootusi. Tulevane sõiduplaan võib olla mõnes osas senikehtivast isegi halvem ja anda vähem sõiduvõimalusi.

Sõiduplaan saab uue kuue

Kui tutvustada maavalitsuse poolt kavandatavat sõiduplaani detailsemalt, siis paljude kambjalaste jaoks on kindlasti heaks ja ammuoodatud uudiseks buss, mis väljub Tartust kell 20.00, Kambjast 20.25, Raanitsast 20.33, Kammerist 20.40, Pangodist 20.45 ja jõuab Lutikele 20.55.

Kui seni väljub hommikune buss Kammerist Tartusse kõigil päevadel kell 6.39, siis uue sõiduplaani alusel stardiks see pühapäeviti ja riigipühadel alles enne-lõunal – kell 11.10. Sama liin on õppeperioodil käigus ka esmaspäeviti. (Tartust Kammerisse väljub buss samadel päevadel kell 10).

Mitmete muudatustega peavad tulevikus leppima inimesed, kes tahavad sõita Kammerist Tartusse esmaspäevast laupäevani. Buss alustab teekonda Tartu asemel Kavandust (kl 6.25), väljub Kammerist kell 6.28 (seni 6.39 ehk 11 minutit varem) ja läheb Suure-Kambjast (kell 6.41, seni 6.55) täiendavale marsruudile (Kaatsi-Sirvaku-Rebase-Männiku-Kopa-Kambja apteek). Kambjast väljub see buss kl 6.58 (seni kl 7.00), läbib täiendavalt Lennujaama ja Tõrvandi peatusi ning jõuab plaanide kohaselt (ehk liigoptimistlike?!, sest piletimüük nii sõitjaterohkes Kambjas kui Tõrvandis nõuab omajagu aega) Tartusse kell 7.35 – nagu praegugi.

Kammerist Tartusse sõitja teekond pikeneb 20 kilomeetri ja 11 minuti võrra. Maavalitsus on lubanud, et Lennuväljale ja Tõrvandisse tehtava sissepõike eest lisaraha ei küsita, kuid täiendav Suure-Kambja-Sirvaku-Kopa liinilõik kosutab ilmselt ka piletihinda.

Kui praegu väljub Tartu-Kammeri buss esmaspäevast reedeni õhtupoolikul kell 16.50, siis töölkäijate ettepanekul on uues sõiduplaanis väljumisajaks 17.15 (esmaspäevast laupäevani). Buss teeb sissepõike Tõrvandi ja Lennuvälja peatustesse ning liigub Kambjast Kopa-Rebase-Sirvaku-Suure-Kambja kaudu Vedusilla peatusse. Liini lõpp-peatus on Kammeri, kuid sõitja soovil toimetatakse teda ka Kavandu või Koidu peatusse.

Kui näiteks praegu väljub tööpäeviti Pangodi peatusest Kiisa-Kambja kaudu Tartusse järjestikku kolm bussi (kell 17.12, 17.24 ja 17.45), siis uue sõiduplaani alusel vaid üks (kell 17.10), mis liigub muudetud marsruudil – Kammeri-Vissi-Kambja- Aarike – Tartu, sõiduplaanijärgne teelolek pikeneb 9 minutit.

Muudatusi väljumisaegade ja marsuutide osas on teistelgi liinidel. Maavalitsus ootab sõitjate arvamusi ja ettepanekuid kuni 23. detsembrini 2013.

Toivo Ärtis


Uuest sõiduplaanist

Sõiduplaanidega saad tutvuda leheküljel www.tartumaa.ee

Uus sõiduplaan hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2015.

Selleks, et näiteks kambjalane saaks õhtul ka pärast 19.20 Tartusse sõita ja Tartust pärast kella 21.00 koju
või et Sirvakult Suure-Kambjasse sealt edasi Kammerisse sõitev buss läbiks ka Kambjat,
tuleb saata oma ettepanek e-posti aadressile anne.vodi@tartumaa.ee kuni 23. detsembrini 2013.

Loetumad