Mälestame

251

Leili Timmermann
06.01.1926 – 08.02.2014,
Sirvaku

Andres Koppel
28.06.1948 – 02.03.2014,
Aakaru

Heino Leheste
03.03.1957 – 03.03.2014,
Kambja

Salme Kangur
28.02.1931 – 04.03.2014,
Pühi

Endel Roio
18.10.1926 – 06.03.2014,
Kaatsi

Tõnu Paide
20.07.1941 – 12.03.2014,
Paali

Andres Villemson
08.09.1933 – 15.03.2014,
Kambja

Kino maale