Soovime rentida maad Kambja valla piirkonnas

265

Maa võib vajada hooldust võsa koristamiseks.

Olenevalt maa mullastikust plaaniksime teha heina, kasvatada teravilja või mõnda muud juurvilja.

Renditingimused võime sõlmida vastavalt maaomaniku soovile nii suuliselt kui lepingu alusel.

Ärge jätke maad võsasse, las see teenib Teile raha.

Maad soovivad rentida Janno ja Magnus Ott – Ott Trade OÜ juhatuse liikmed.

Rendisoovist palun teatada telefonil 5648 2003 või e-kirjaga ottjanno@gmail.com.

Kino maale