3.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEestis rakendus üle-eestiline üks ja ainus hädaabinumber 112

Eestis rakendus üle-eestiline üks ja ainus hädaabinumber 112

 Eestis on nüüdseks üks hädaabinumber 112, millelt saab kutsuda nii kiirabi, päästet kui ka politseid.

Vana politsei- ja piirivalveameti operatiivnumber 110 jääb töösse ning need kõned suunatakse automaatselt häirekeskusse. Kõikvõimalikud infokõned ja päringud saab esitada PPA infotelefonil 612 3000, seitse päeva nädalas kella 8 – 19.

Mis muutub?

Abi kutsuda on lihtsam. Kriitilises olukorras on inimesel vaja meeles pidada vaid ühte hädaabinumbrit 112. Õnnetuses ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja milliselt numbrilt kutsuda. Ei pea tegema mitut kõnet erinevatel numbritel, kui on vaja appi näiteks kiirabi ja politseid. Ühel numbril 112 ja ühe kõnega saab kutsuda kõiki abiosutajaid – kiirabi, päästjaid ja politseid või vajadusel mitut abiosutajat korraga.

Kõnele vastatakse kiiremini. Numbril 112 vastab häirekeskus igale hädaabikõnele ükskõik kust Eestimaa paigast kiiresti. Numbril 112 ei ole tavaolukorras ootejärjekorda, sest töötab kõnede ülevoolu süsteem – kõnele vastab esimene vaba päästekorraldaja ükskõik millises häirekeskuse piirkondlikus keskuses. Hädasolija ei pea liinilepääsu ootama kiiret abi vajades, mil iga sekund võib maksta elu.

Abivajaja asukoht määratakse täpsemini. Numbril 112 positsioneerib häirekeskus helistaja asukoha kohe kõne ajal uue töövahendi – geoinfosüsteemi digikaardil. Lauatelefonilt helistaja asukohta näeb päästekorraldaja aadressi täpsusega, mobiiltelefonilt helistajat piirkonna täpsusega. Helistaja lisainfot ja digikaardi otsinguvõimalusi kasutades määrab päästekorraldaja abivajaja võimalikult täpse asukoha.

Infovahetus ja abi saatmine kiireneb. Kõigis neljas häirekeskuse piirkondlikus keskuses töötavad nüüd ühises töösaalis koos häirekeskuse päästekorraldajad, kes võtavad vastu kõik hädaabikõned ja saadavad välja kiirabi ja päästjad ning politseiametnikud, kes saadavad sündmuskohale politseijõud. Komplekskutsetele saab kiiremini saata kõik vajalikud jõud.

Operatiivressursse kasutatakse otstarbekamalt. Parem ja kiirem infovahetus ühises inforuumis, täpsem ja kvaliteetsem abivajaduse väljaselgitamine, suurenev meeskonnatunne ja koostöö häirekeskuse ühises töösaalis – kõik see muudab appisõitva ressursi kasutamise asjakohasemaks. Näiteks kui pääste või kiirabi jõuab enne politseid sündmuskohale ja selgub, et politseid ei olegi vaja (nt on abivajaja lahkunud või viidud haiglasse), annab häirekeskus kohe tagasiside politseile, kes annulleerib patrulli väljakutse. Sama skeem toimib vastupidiselt, kui politseipatrull jõuab enne kiirabi või päästet sündmuskohale.

  • Eestis on üks hädaabinumber 112, millelt saab kutsuda nii kiirabi, päästet kui ka politseid.

  • Vana politsei operatiivnumber 110 jääb töösse ning need kõned suunatakse automaatselt häirekeskusse.

  • Hädaabinumbrile vastaja ütleb „häirekeskus, mis juhtus“.

  • Kõikvõimalikud infokõned ja päringud saab esitada PPA infotelefonil 612 3000, seitse päeva nädalas kella 8 – 19.

 

Loetumad