-1.2 C
Kambja
Teisipäev, 28.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKodijärve Kodu otsib kohusetundlikke ja õpihimulisi tegevusjuhendajaid

Kodijärve Kodu otsib kohusetundlikke ja õpihimulisi tegevusjuhendajaid

Meie Kodus toimetava personali moodustavad 18 tegevusjuhendajat, 1 vanemtegevusjuhendaja ja kodu juht ning 4 tugiteenuste osutajat: toitlustus-, kinnisvarahooldus. Tagatud on koduõendusteenus.

Meie igapäevane töö on meil teenusel viibivate klientide igapäevase elukorralduse juhendamine vastavalt kliendi vajadustele. On kliente, kes vajavad abistamist rohkemal määral ja on neid kliente keda me juhendame ja suuname. Kõige olulisem on turvalise ja inimese arengut toetava õhkkonna loomine ja töö on sisult väga lihtsakoeline ning hõlmab igapäevaseid elulisi toiminguid nagu meil kõigil oma kodus on vajalik toimetada.

Me soovime, et kliendid on võimalikult tegusad ja iseseisvad ning seetõttu on tegevusjuhendajal oluline roll olla õpetaja ja juhendaja, mis vajab kannatlikkust, et ka pisut aeglasemad kliendid jõuaksid enda asjadega toimetada. Tegevusjuhendaja ametis tuleb kasuks kindlasti elukogemus ja mõistmine ning põhiline on valmisoleks inimestega suhtlemiseks.

Meie meeskond on suur ja meeskonnaliikmel on vajalik suhelda nii enda kolleegidega, kui väljastpool Kodu asjaajamistega tegeleda ning selles toetab ja aitab vanemtegevusjuhendaja, kes koordineerib tegevusjuhendajate tööd.

Tegevusjuhendaja töökorraldus on üles ehitatud 12 tunniste vahetustega. Hommikul algab tööpäev kell 9.00 ja kestab õhtul kella 21.00-ni. Öine vahetus algab kell 21.00 ja kestab hommikuni kella 9.00-ni.

Alates juulikuust me proovime III kvartalis ka 24 tunniseid töövahetusi, mida esialgselt lubame teha 2 vahetust kuus, et vaadata kuidas see meie töökeskkonna mikrokliimat mõjutab ja kliendi teeninduse kavliteedile mõjub. Kui see toimib hästi, siis mõtleme edasi, millist töökorraldust on kõige efektiivsem rakendada. Oluline on, et kliendiga töötav tegevusjuhendaja tunneb ennast hästi.

Meil on kliente teenindada 5 peremajas. Igas majas on hetkel 11 klienti ja tulevikus 12 klienti. Majad on komplekteeritud klientide vajaduste järgi ja täna on juba pikaajaliselt (2 aastat) inimesed koos elanud ja majades on kujunenud välja toredad pered, kes üksteist igapäevastes tegemistes toetavad ja tegevusjuhendaja roll on olla maja perenaine, kes elanikel aitab igapäevast logistikat ja toiminguid teostada enda juhendamise ja abiga. Igasse majja oleme me töökorralduslikult arvestanud päevasesse vahetusse tööle 1 tegevusjuhendaja ja öises vahetuses on tööl 2 tegevusjuhendajat. Öösel on põhirõhk kaamerate jälgimisel ja majades ringkäikude tegemisel. Kui meie koosseis on täidetud, siis täpselt nii see töökorraldus välja näeb.

Tegevusjuhendaja töös on kolm blokki- kliendi igapäevaelu toimingute juhendamine (söömine, pesemine, koristamine), aktiviseerivad tegevused (erinevad üritused, liikumistegevus, töötegevused) ja töö kliendi dokumentatsiooniga. Viimane on meil arvutis teostatav. Kõik tööülesanded on tööjuures õpitavad ja meie kõik tegevusjuhendajad on täna elukestva õppija rollis, mis kokkuvõtvalt on positiivne ja arengut loov, sest elu on näidanud, et meie inimesed on ajaga kõikide uuenduste puhul olnud õpihimulised.

Kui Sa tunned, et eelpool kirjeldatud tegevusjuhendaja amet võiks Sulle sobida ja on julgust proovida, siis tule meile tööle. Kui Sinul on tahe, siis meil on valmisolek pakkuda stabiilset ja kindlat töökohta, riigile kuuluvas ettevõttes. Meie ettevõte koostab igal aastal tööplaani ja selle tulemuste täitmise põhjal maksame aasta lõpul töötajatele tulemustasu. Samuti korraldame me suvel kogu ettevõtte ulatuses suvepäevad ja talvel on aastalõpu pidu, mis mõlemad on suured üritused kuhu tulevad kokku terve AS Hoolekandeteenused töötajad üle Eesti. Koolitame ja arendame ise oma töötajaid ja toetame õppimisel koolis.

Meie meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et meie kodu elanikud saaksid teenust, lähtudes eelkõige inimese vajadustest. Meie jaoks on oluline hoida meeskonnas tekkinud sünnergiat, mille aluseks on üksteisest lugupidamine – avatud suhtlemine – usaldusväärsus.

Me võtame alati vastu vabatahtlikke, kes soovivad meie klientide ellu värvi tuua ja midagi põnevat koos teha. Alati on oodatud külalised.

Meie kontaktiks on vanemtegevusjuhendaja Katrin Kalda ja tema kontaktid on e-mail: Katrin.Kalda@hoolekandeteenused.ee ja telefoninumber 58871708.

Kaunist kevade jätku soovides!

Imbi Rego
AS Hoolekandeteenused
Erastvere-, Kodijärve-, Tartu Kodu juht

 

Loetumad