4.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivLäänepoolset ümbersõitu Kambjast ei planeerita

Läänepoolset ümbersõitu Kambjast ei planeerita

VARSTI KA KAMBJAS: Kuustes on juba kergliiklustee. Foto: Heigo Mägi 
 

Vallavalitsus pani avalikule väljapanekule-arutelule Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee rekonstrueerimisprojekti detailplaneeringu, mis toob võrreldes varasemate projektiga kaasa vähem muudatusi.

Projekti on kinnitanud maanteeamet ning heaks kiitnud Kambja vallavalitsus ning sellega täpsustakse teede asukohti ja tehakse vastavad muudatused valla üldplaneeringus.

Võrreldes 2007 a kehtestatud üldplaneeringuga ei plaanita maanteeprojektiga Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ning Tatra-Otepää tee trassi olulist muutust Kambja alevikus ja Tatra külas ning loobutud on kahetasandilise ristmiku ehitamisest nende teede ristumiskohas.

Planeeringuga vabastatakse Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teest lääne pool asuvad maaüksused kehtivas üldplaneeringus ette nähtud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee Kambja aleviku ümbersõidu ning Tatra-Otepää-Sangaste tee ja Kambja aleviku läänepoolse ümbersõidu transpordimaa koridoridest. Lisaks täpsustatakse ühendustänavate ja kergliiklusteede asukohti.

Tõusule veoautode lisarajad

Kaart.Suurim põhimaantee asendiplaaniline muutus on planeeritud Tatra oru Kambja-poolsel nõlval, kus on suurendatud põhimaantee laiust ning loodud võimalus eritasandilise ristmiku rajamiseks tulevikus. Vastavalt tehnilisele projektile väljub põhimaantee olemasolevast teekoridorist peale Otepää ristmikku umbes 350 meetrisel lõigul. Aastaid on olnud probleeme suurte tuiskude ja lumesadude korral tõusudel teid blokeerivate sadulveokitega, mistõttu Otepää ristmiku ja Kambja aleviku vahelisele teelõigule kavandatakse raskete veoautode lisarajad. Vasakule ja paremale poole põhimaanteed rajatakse kogujateed.

Otepää ristmikust läbi oru kuni Ülenurme valla piirini on kavandatud põhimaantee edelapoolsele küljele kergliiklustee.

Ülase tänav hakkab suubuma uuele ringristmikule

Kaart.Lähtudes liiklusohutusest, on enne Kambja keskust nn töökoja ristmiku asemele kavandatud valgustatud ringristmik. Ringristmiku ümber on kavandatud jalg- ja jalgrattateed ning teede ületused on projekteeritud ühetasandiliste ülekäigukohtade kaudu. Ette on nähtud sulgeda Nõo-Kambja tee (Ülase tänava) ristmik Haava kõrtsi kõrval. Nõo-Kambja tee uus ühendus põhimaanteega luuakse eelpoolnimetatud ringristmiku kaudu.

Kambja aleviku piires on planeeritud põhimaantee äärde rajada jalg- ja jalgrattateed, mis algavad tankla mahasõidult ja lõpevad Kambja-Sirvaku tee (nn Suure-Kambja tee) ristmikuga Kambja aleviku lõpus.

Võru poolt Otepää poole sõitjad suunatakse tegema vasakpööret projekteeritud Nõo ringristmikul.

Alevikku kergliiklusteed

Planeeritud on ehitada ümber ka Kambja-Rebase tee ehk Kesk tänava ristmik, mille piirkonnas rajatakse üle põhimaantee jalakäijate ülekäigurada ning autobussipeatus nihutatakse veidi Võru poole. Kambja-Rebase tee ristmikult edasi on planeeritud jalg- ja jalgrattatee vasakule ehk ida poole maanteed. Sellest lähtuvalt on muudetud sõidutee telje asukohta ja planeeritud laiendada põhimaanteed 1,5 meetri võrra.

Samuti on planeeritud laiendada Kambja-Kodijärve (nn Peeda tee) ja Kambja-Sirvaku (nn Suure-Kambja tee) teede ristmikke.

Idapoolse ümbersõidu võimalus Kuuste suunal

kaart.Kambja aleviku idapoolseks ümbersõiduks on planeeritud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaanteest kuni Kambja-Reolasoo teeni ehk Puiestee tänavani uus teekoridor. Samuti on planeeritud pikendada Järve tänavat kuni põhimaanteeni, millega seoses tekib planeeritud teede ristumisel uus ristmik.

Kiiruspiirang põhimaanteel jääb endiselt 90 ning alevikus asula lõigus 50 km/h. Planeeritava ala pindala on 318 ha.

Heigo Mägi

 


 Vaata planeeringut valla võrguküljelt.

 

Loetumad