4.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMetsameetme toetus aitab metsa kasvatamise kulusid kanda

Metsameetme toetus aitab metsa kasvatamise kulusid kanda

Männimets. Foto: Hannu 

Erametsades hooldusraiete tegemisele on olnud tänuväärt abiks Euroopa Liidu rahaline toetus maaelu arengukava metsameetmest. Tänu toetusele on erametsad üha paremini hooldatud – võrreldes toetuse-eelse ajaga on valgustusraiete maht erametsades kasvanud kolmekordseks. Tänavune toetuse taotlusvoor kestab 8.-15. juunini.

Kahjustatud metsa taastamine ja hooldusraiete tegemine on kulukad tegevused, kuid nende vilju metsa majandaja üldjuhul ise maitsta ei saa. Toetused aitavad metsa hooldamiseks vajalikud tööd ära teha.

Metsaomanikel tasub oma tegevusi hoolikalt planeerida. Möödunud programmiperioodi jooksul määrati alameetmest 1.5.1 ja 1.5.3 toetust kokku 16 miljonit eurot. Välja maksti aga toetust ligikaudu 12,8 miljonit eurot – seega jäi ligikaudu viiendik määratud toetusest kasutamata.

Sel aastal on metsameetmes mõned muudatused. Kui varem oli toetuse saamiseks vajalike tööde tegemiseks aega kaks aastat, siis praegu vaid aasta (metsaühistutel 1,5 aastat). Hooldusraieks saab ühe ja sama metsaala kohta toetust taotleda üks kord programmiperioodi jooksul. Samuti ei saa toetusrahadega enam soetada suuremat („ratastel“) metsatehnikat. Uuel programmiperioodil on fookus metsa majandamistöödel ja toetatakse vaid väiksema tehnika soetamist (mootorsaag; kõrglaasimissaag; võsasaag, -lõikur; metsapuutaimede istutusvahend; metspuuseemne külvik; istutus- või ümberistutusmasin või -seade; metsamaapinna ettevalmistamise seade).

Toetuse taotleja võib tööde tegemisega alustada juba järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Kahjustatud metsa taastamiseks võivad aga tööd olla alustatud või mets taastatud ka enne taotluse esitamist ehk toetust saab taotleda kahjustuste likvideerimiseks, mis tekkisid taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal. Raha eraldamise otsusest teatab Erametsakeskus saja tööpäeva jooksul ehk mitte hiljem kui 6. novembril. Tegevused tuleb ellu viia ja maksetaotlused esitada aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist kuni kahes osas (metsaühistu 1,5 aasta jooksul).

Toetusraha jagatakse esimeses järjekorras neile, kes peavad toime tulema ulatuslike metsakahjustustega. Järgmised prioriteetsed tegevused on hooldusraie, metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse ennetamine ning ulukikahjustuste ennetamine.

Toetuse taotlemisel tuleb arvestada sellega, et raha otstarbekat kasutamist kontrollitakse. Teisisõnu, tehakse vähemalt üks kontrollkäik iga taotleja juurde. Järelkontrolli võidakse teha kuni 5 aasta möödumiseni viimase toetusosa väljamaksmisest. Sellised raha kasutamise reeglid kehtestab raha andja ehk Euroopa Liit. Kontrollkäiguga annab Erametsakeskus metsaomanikule usaldusväärse hinnangu, kas töövõtja on täitnud ülesande kvaliteetselt, heade majandamistavadega kooskõlas ja lubatud mahus.

Nendel metsaomanikel, kel endal metsanduse vallas teadmisi napib, tasub töid kavandades pöörduda kohalikku ühistusse, kontaktid leiate erametsaportaalist www.eramets.ee. Erametsakeskuse kontrolliüksuse kogemuse põhjal võime kinnitada, et ühistud annavad asjatundlikku nõu, on usaldusväärsed ja nende korraldatud metsatööd on kvaliteetselt tehtud.

Uuri lähemalt erametsaportaalist www.eramets.ee > toetused ja nõustamine

Regina Hansen
Erametsakeskuse kommunikatsioonijuht 

 

Loetumad