4.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu septembriistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu septembriistungil otsustatust

Foto: Heigo Mägi  

Kambja vallavolikogu istung toimus 17. septembril 2015.

Kambja valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

Vallavolikogu võttis vastu Kambja valla 2015. aasta esimese lisaeelarve mahus 131 500 eurot.

Servituudi seadmine

Kambja vallale kuulub 459/1000 mõttelist osa Kambja vallas Kaatsi külas Soe elamu kinnistust (registriosa 4440604, katastritunnus 28203:006:0242). Kambja vallavolikogu võttis 28. mail 2015 vastu otsuse nr 50 ”Kaasomandi lõpetamine”, millega tegi kaasomanikule ettepaneku kaasomandi lõpetamiseks ja teeservituudi seadmiseks. Kaasomanik Marko Juhansoo oli nõus temale kuuluva kinnistu mõttelise osa müümisega kinnistut kasutavale Malle Ahule.

Tehingu ettevalmistamisel selgus, et Soe elamu kinnistut teenindav kaev asub naaberkinnistul (Soe kinnistu, registriosa 2769904, katastritunnus 28203:006: 0097). Et eluks vajalikku kaevu ka tulevikus kasutada, on vaja seada veevõtu- ja veejuhtimisservituut Soe elamu kinnistu kasuks.

Vallavolikogu otsustas seada tähtajatu ja tasuta veevõtu- ja veejuhtimisservituut Kaatsi külas asuva Soe elamu kinnistu (registriosa 4440604) kasuks, koormatav kinnistu on Soe kinnistu, registriosa 2769904, katastritunnus 28203:006:0097.

Otsus jõustus vastuvõtmisest.

Vallavara võõrandamine

Kambja valla omandis on 495/1000 mõttelist osa Kaatsi külas asuva Soe elamu kinnistust (kinnistu nr 4440604, katastritunnus 28203:006:0242, suurus 0,28 ha). Kinnistu on omandatud omandireformi käigus peremehetu vara hõivamise teel. 2001. aastal tühistas kohus õigustatud subjekti nõudel pärimisõiguse tunnistused, millega Malle Ahu oli pärinud Soe talu hooned oma vanematelt. Õigustatud subjektile tagastati 505/1000 osa elamust ja sellele vastav osa maast. Ümberehitatud elamu mittetagastatud osas on kinnistu omanikuks Kambja vald. Kinnistut kasutab üürilepingu alusel Malle Ahu, kellele kuulus maja enne omandireformi ja kelle ning tema esivanemate poolt on elamu ümberehitused tehtud.

Kambja vallavolikogu võttis 28. mail 2015 vastu otsuse nr 50 ”Kaasomandi lõpetamine”, millega tegi kaasomanikule ettepaneku kaasomandi lõpetamiseks ja teeservituudi seadmiseks. Kaasomanik Marko Juhansoo müüs temale kuuluva kinnistu mõttelise osa kinnistut kasutavale Malle Ahule ja seadis servituudid. Kuna kinnistu mõtteline osa ei ole vajalik Kambja vallale kohaliku võimu teostamiseks ja vald ei ole kandnud kulutusi selle kinnistu hooldamiseks, on õigustatud vallale kuuluva kinnistu osa võõrandamine Malle Ahule.

Vallavolikogu otsustas võõrandada tasuta Malle Ahule Kambja vallas Kaatsi külas asuva Soe elamu kinnistu (registriosa 4440604) 495/1000 mõttelist osa.

Malle Ahu kannab kinnistu võõrandamisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv).

Vallavanem Ivar Tedremad volitati sõlmima võõrandamislepingut.

Otsus jõustus vastuvõtmisest.

Toivo Ärtis

Loetumad