5.9 C
Kambja
Pühapäev, 26.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu jaanuariistungil otsustatust

Ülevaade vallavolikogu jaanuariistungil otsustatust

Kambja vallavolikogu istungihaamer. Foto: Heigo Mägi

Foto: Heigo Mägi

 

Kambja vallavolikogu pidas tänavuse aasta esimese istungi 28. jaanuaril.

Vallavara tasuta üleandmine

Kambja valla ja sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud lepingu alusel anti 2012. a Kambja vallale tasuta kasutamiseks elektriauto Mitsubishi i-MiEV kuni 2015. a lõpuni. Vallavalitsuse andis auto kasutamiseks sihtasutusele Aarike Hooldekeskus.

2015. a lõpul nõustus vallavalitsus auto tasuta võõrandamisega Kambja vallale ja 4. jaanuaril 2016. a anti elektriauto akti alusel üle vallale. Kuna elektriautot on seni kasutanud Aarike Hooldekeskus, kus on paigaldatud ka elektriauto laadija, on otstarbekas auto üle anda sihtasutusele Aarike Hooldekeskus.

Vallavolikogu otsustas võõrandada tasuta sihtasutusele Aarike Hooldekeskus elektriauto Mitsubishi i-MiEV.

Maa rendile andmine

Aakaru külas Tatra-Aarike teel Tatra jõel asub pais, mis takistab kalade rännet. Nimetatud pais vajab rekonstrueerimist. 2015. a valmis Keskkonnaagentuuri tellimusel Aarike paisu kalapääsu eelprojekt. Kalade rändetingimuste parendamiseks on projektiga kavandatud paisutuse konstruktsioonide eraldamine maanteetruubist, möödaviikpääsu rajamine paremale kaldale ja maanteetruubi rekonstrueerimine.

Vallavolikogu otsustas anda mittetulundusühingule Triturus tasuta rendile paisu juurde looduslähedase kalapääsu rajamiseks vajaliku maa, mis asub Aarike maaüksustel. Maa antakse rentnikule sihtotstarbeliselt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt rahastatava projekti „Aarike paisu kalapääs“ elluviimiseks ja projekti tulemi säilitamiseks ning hooldamiseks.

Kambja valla jäätmekava 2016 – 2020 kinnitamine

Vallavolikogu kinnitas täpsustatud kujul „Kambja valla jäätmekava 2016–2020“, mis on valla arengukava osa.

Kambja valla teenetemärgi andmine

Vallavolikogu liikmed otsustasid salajasel hääletusel, et Kambja valla teenetemärgi nr 15 pälvib Lembit Jakobson – kauaaegne Unipiha algkooli õpetaja.

 

Vastse-Kuuste vallavolikogu on otsustanud alustada konsultatsioone Kambja, Ülenurme ja Haaslava valdadega kohalike omavalitsuste võimalikuks ühinemiseks. Kambja vallavolikogu otsustas, et vastuse andmisega ei kiirustata, sest riigivõim alles sätestab reformi tingimusi.

Toivo Ärtis

Loetumad