Valla jäätmeinfo

3063

Täiendatud 01.01.2021: Tõrvandi jäätmejaam on suletud!

TÕRVANDI JÄÄTMEJAAM

Avatud E-R kell 8.00-17.00, infot tel 521 6956

Vastu võetakse

 • ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid, turvaliselt pakendatud süstlad jm)
 • elektroonikaromud (külmikud, telerid jm, samuti väikeelektroonika (taskulambid, suitsuandurid jms)
 • vanapaber ja pakendijäätmed.

TARTU LINNA JÄÄTMEJAAM

Selli tn 19, Tartu. Avatud E–R kell 10.00–18.00 ja L–P kell 10.00–16.00.

Riiklikel pühadel suletud.

Tasuta võetakse vastu ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jms), suurjäätmeid, elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid jms), vanametalli, vanapaberit, klaasi, plasti, pakendijäätmeid, töötlemata puitu, õlifiltreid, pliiakusid, saastunud pakendeid, tekstiili.

Tasu eest võetakse elanikelt vastu biolagunevaid aiajäätmeid (12 €/t), ehitusjäätmeid (81,60 €/t), bioloogiliselt mittelagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (48 €/t) ning eterniiti (81,60 €/t).

NB! Autorehve vastu ei võeta!

VANAREHVID

Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda mõistlikus koguses, st kuni 8 sõiduauto rehvi aasta jooksul (suve- ja talverehvide vahetamise käigus tekkiv rehvide loogiline kogus) ühe isiku kohta AS Kuusakoski teeninduspunktis Tartus Teguri 53 E-R kell 8.00-16.30, info tel 736 7772.

TAVAJÄÄTMED

Tavajäätmeid võib viia oma transpordiga vallas asuvasse Aardlapalu jäätmete ümberlaadimisjaama. Avatud E–P kell 7.00–19.00, info tel 738 6700.

Hinnakiri (sh käibemaks):

 • prügi (segaolmejäätmed) – 90,22 €/t;
 • biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed – 20,28 €/t;
 • biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed – 20,28 €/t;
 • puit – 84,00 €/t;
 • asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid – 132,00 €/t;
 • ehitus- ja lammutussegapraht – 117,60 €/t;
 • muud jäätmete mehhaanilise töötlemise jäägid – 117,60 €/t;
 • suurjäätmed – 129,60 €/t.

VANAD ELEKTROONIKASEADMED

Kambja tanklas asub MTÜ Eesti Elektroonikaromu konteiner. Võtit küsi tankla teenindajalt. Avatud E-R kell 10.00-16.00 Äraantavad koduses kasutuses olevad elektroonikaseadmed ei tohi olla saastunud ega lammutatud osadeks.

PAKENDIKOTT

Ülenurme, Külitse, Tõrvandi, Räni, Kambja alevikes ja Soinaste, Õssu, Laane, Lemmatsi, Uhti, Vana-Kuuste külade eramajadel võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta! Kulud kannab Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

Pakendikoti teenus sisaldab ühte kollast 150 liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel http://www.tvo.ee/elanikele/eramajale. Lisaküsimuste puhul võta ühendust e-postiga info@tvo.ee või telefoni 681 1481 teel.

KORTERIÜHISTUTE TASUTA PAKENDIKOGUMINE

Kui korteriühistu liikmed koguvad ja sorteerivad erinevaid pakendijäätmeid, siis TVO korraldab nende äraveo tasuta. Nõnda väheneb märkimisväärselt olmeprügi hulka pandavate pakendite maht ning seega alanevad kulutused olmeprügi äraveoks. TVO pakutavatesse konteinerisse mahub 0,6 m³ pakendeid. Teenusega saab tutvuda ja liitumisankeedi täita TVO kodulehel http://www.tvo.ee/elanikele/kortermajale.

SUUREMÕÕTMELISED JÄÄTMED

Endise Kambja valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas osutab korraldatud jäätmeveo raames suuremõõtmeliste jäätmete tasuta jäätmeveoteenust AS Ragn-Sells. Ülenurme piirkond saab suuremõõtmelised jäätmed tasuta ära anda Selli tn 19 jäätmejaama.

Suurjäätmete äraveo tellimus tuleb esitada AS-le Ragn-Sells klienditeenindusele https://www.ragnsells.ee/iseteenindus; kontor Tartus Sepa 26, (E-R kell 8.00-17.00); e-post info@ragnsells.ee või tartu@ragnsells.ee.

Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis ei mahu konteinerisse, nt lauad, toolid, kardinapuud, vaibad jms.

Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed (nt uksed, aknad, kraanikausid, viimistlusmaterjalid jms), elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (nt pesumasinad, telerid, elektripliidid jms) ohtlikud jäätmed ning probleemtooted (nt autoromud või nende osad, vanarehvid).

VIIRUSOHU TÕTTU OLULINE!

Jäätmete üleandmispunktides käitumise juhised

 • Külasta jäätmejaama ainult äärmisel vajadusel!
 • Korraga võib jäätmejaamas olla ainult 1 klient.
 • Klient paigutab ise jäätmed ruumisäästlikult konteineritesse.
 • Hoia operaatoriga vahet vähemalt 2 meetrit!
 • Tasumine ainult pangakaardiga!
 • Ilmselgete haigusnähtudega isikuid ei teenindata.

JUHISTE RIKKUJAID EI TEENINDATA!

Seoses eriolukorraga võib tekkida mõningaid muudatusi.

Helista tel 5919 3320 või kirjuta taivo.prants@kambja, leiame lahenduse.

Head tervist!

TAIVO PRANTS,
valla keskkonnaspetsialist

Kino maale
EelmineElva Elamusfestival – tartumaine
JärgmineVallavalitsuse istungitest