Eleringi tellimusel tehakse kõrgepingeliinide juures geotehnilisi uuringuid

720
330 kV pingega kõrgepingeliini L301 ja lisaliinide paiknemine Lõuna-Eestis.

Järgmisel sügisel hakatakse rekonstrueerima Tartust Valmierasse suunduvat ja L301 numbrit kandvat kõrgepingeliini, mis läbib Kambja valla loode piirkonda. Praegused liinid on oma vanuselt juba pensioniealised ja tänu Mandri-Euroopa elektrivõrgu ja sagedusalaga ühinemisele saab Elering renoveerimise ette võtta Euroopa Liidu toel.

Suuremate tööde eelduseks on mitmed väiksemad, kuid samuti vajalikud eeltööd, millega alustatakse juba sellel aastal. Novembris alustatakse kõrgepingeliini juures geoloogiliste ja geodeetiliste uuringutega, mis loovad eeldused rekonstrueeritavate liinide ohutuseks ja töökindluseks. Kõik need tööd peaksid lõppema hiljemalt järgmiseks suveks.

Geoloogiliste tööde eesmärk on välja selgitada vundamendi aluse pinnase omadused, muuhulgas kihipaksused ja nende kandevõime ning pinnasevee tase. Uuringu käigus tehakse iga masti juurde vastava puurmasinaga väikese läbimõõduga puurauk, kust võetakse pinnaseproovid laboriuuringuteks. Puuraukude läbimõõt on küll väike, aga sügavus on mõned meetrid kuni kümmekond meetrit, olenevalt kandvate pinnakihtide sügavusest, millele mastivundament toetub. Kui kõik proovid saavad võetud, siis täidetakse puuraugud ja maastikule jäävad minimaalsed jäljed, mis kiiresti kaovad.

Geodeetiliste mõõdistuste käigus kaardistatakse nii maapealne kui maa-alune olukord ning valmib geodeetiline plaan, mis on oluline nii projekteerimiseks kui rekonstrueerimistöödeks. Põhjalik eeltöö maastiku mõõdistamisel säästab nii keskkonda kui raha.

Geotehnilised uuringud ei tohiks lähedal elavaid inimesi häirida. Mõningane müra ja vibratsioon on tajutavad vaid mastide vahetus läheduses ning lühiajaliselt. Kui tööde käigus kahjustatakse pinnast, siis taastatakse endine olukord soodsate ilmaolude korral kohe pärast tööde lõppemist või hiljemalt tuleval kevadel. Uuringute läbiviimine ei nõua maaomaniku kohalolekut, küll aga võetakse kõigi maaomanikega uuringutega seoses ühendust.

Kuna Kambja valda läbib ka liin L353, on kohalikel inimestel juba praegu hea ette teada, et rekonstrueerimistööd ja sellele eelnevad uuringud jõuavad paari aasta perspektiivis ka selle liini juurde. Kuna nende tööde ajagraafik pole veel teada, teavitab Elering sellest kohalikke elanikke ja maaomanikke enne tööde algust aegsasti.

Kino maale